Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل خطرزای قلبی و عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 79 تا 90)

کلیدواژه ها :

سالمند فعال ،سالمند غیرفعال ،تری گلیسرید ،لیپوپروتئین با چگالی پایین ،لیپوپروتئین با چگالی بالا ،کلسترول

کلید واژه های ماشینی : سالمندان فعال و غیر فعال ، بررسی عوامل خطرزای قلبی ، سالمندان غیر فعال ، اندازه‌گیری میزان چربی خون ، LDL ، فعال ، HDL ، ورزش ، خون سالمندان فعال ، میزان TC , HDL

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوام ل خطر زای قلبی و عروقی در سالمنان فعال وغیر فعال بود تا با مقایسه تاثیر فعالیت بدنی و ورزش در این سنین بر عوامل خطر زای قلبی وعروقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد به همین منظور چهل سالمند مرد در قالب دو گروه 20 نفره به صورت داوطلبانه از میان سالمندانی که جهت ورزش و گذراندن اوقات فراغت در پارک ملت حضور پیدا می کردند انتخاب شدند (20 نفر گروه فعال با میانگین 5/70 و 20 نفر گروه غیر فعال با میانگین سنی 4/70 ) برای اندازه گیری میزان چربی خون آزمودنی ها cc 10 خون وریدی آنها در حالت ناشتا و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه فعالیت بدنی دریافت شده سپس با دستگاه اتوآنالیزر میزان TC,HDL,LDL,VLDL,TC سرم خون آزمودنی ها بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر تعیین گردید پس از جمع آوری داده ها با استفاده از رایانه و نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت و با انجام آزمون t در گروه های مستقل در حد 05/0=a و تفسیر آزمون نتایج به دست آمده نشان داد میزان TC,HDL,LDL,VLDL,TC در سالمندان فعال به طور معنی داری کمتر از سالمندان غیر فعال بود همچنین میزان HDL خون سالمندان فعال به طور معنی داری بیشتر از سالمندان غیر فعال بود

خلاصه ماشینی:

"به همین منظور،چهل سالمند مرد،در قالب دو گروه 20 نفره به صورت‌ داوطلبانه از میان سالمندانی که جهت ورزش و گذراندن اوقات فراغت در پارک ملت حضور پیدا می‌کردند،انتخاب شدند(20 نفر گروه فعال با میانگین سنی 5/70 و 20 نفر گروه غیر فعال با میانگین سنی 4/70)برای اندازه‌گیری میزان چربی خون آزمودنی‌ها، 10cc خون وریدی آنها در حالت ناشتا و 48 ساعت بعد از آخرین جلسهء فعالیت بدنی دریافت شده،سپس با دستگاه اتوآنالیزر میزان TC,HDL,LDL,VLDL,TG سرم خون آزمودنی‌ها برحسب میلی‌گرم بر دسی لیتر تعیین‌ گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از رایانه و نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری‌ انجام گرفت و با انجام آزمون t در گروه‌های مستقل در حد (ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ)-0/05 و تفسیر آزمودن نتایج به دست‌ آمده نشان داد میزان TC,HDL,LDL,DL,TG در سالمندان فعال به‌طور معنی‌داری کمتر از سالمندان غیر فعال بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.