Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مشخصه های بدنی تأثیرگذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 143 تا 158)

کلیدواژه ها :

مشخصه های آنتروپومتری ،زمان شنای تخصصی و شناگران زبده

کلید واژه های ماشینی : شناگران ، وزن محیط شانه سطح بدن ، شانه سطح بدن طول کف ، وزن ، محیط شانه سطح بدن طول ، زن ، سطح بدن طول کف دست ، سن ، نتایج رقابتی شناگران زن ، کرال سینه

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین زمان شنای50 متری تخصصی و برخی از ویژگی های بدنی در شناگران زن زبده ایرانی به منظور تعیین مشخصه های آنتروپومتری تاثیر گذار بر نتایج رقابتی آنان است به این منظور سن و قد و وزن 9 طول بدنی 5 عرض بدنی و 7 محیط بدنی و 3 چین پوستی 13 شناگر زن ونیز اطلاعات ترکیب بدنی و شاخص هایی نظیر نسبت محیط باسن به قد و سطح بدن این شناگران تعیین شد تحلیل همبستگی ممیزی Discriminat Analysis این اندازه ها و بهترین زمان به دست آمده همبستگی معنی داری را بین محیط ساق و سن و محیط سینه و وزن بدون چربی و وزن محیط شانه سطح بدن طول کف دست و زمان شنای 50 متر تخصصی نشان داد 05/0< p وجود چنین همبستگی های معنی داری به اهمیت در نظر گرفتن این شاخص ها به هنگام انتخاب استعدادهای ورزشی در سنین اولیه اشاره دارد

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-نتایج طبقه‌بندی شناگران در گروه‌های پیش‌بین توسط تحلیل ممیزی (به تصویر صفحه مراجعه شود) هنگامی که چهار مشخصهء محیط ساق،سن،محیط سینه و وزن بدون چربی که همبستگی‌ بالاتری با زمان شنای 50 متر تخصصی دارند در این عملکرد وارد می‌شوند،نتایج طبقه‌بندی‌ شناگران در گروه‌های پیش‌بین مجددا تغییر می‌یابد(جدول 4). جدول 4-نتایج طبقه‌بندی شناگران در گروه‌های پیش‌بین توسط تحلیل ممیزی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری وجود همبستگی معنی‌دار بین محیط ساق و زمان شنای 50 متر تخصصی نمایانگر این‌ مسئله است که هرچه محیط ساق بیشتر باشد،شنای 50 متر کمتر و سرعت شنا از سطح بهتری‌ برخوردار است. به عبارت دیگر،این متغیرها می‌توانند به عنوان‌ پیش‌گو جهت جداسازی چهار گروه شناگران به کار روند و می‌توان معادلهء پیش‌بینی زیر را برای‌ آن صورت‌بندی کرد که می‌تواند برای طبقه‌بندی شناگران به عنوان شناگر کرال پشت،پروانه، کرال سینه و قورباغه مورد استفاده قرار بگیرد: -( B5 )وزن-( B4 )وزن بدون چربی-( B3 )محیط سینه-( B2 )سن-( B1 )محیط ساق- A - Y ( B8 )طول کف دست-( B7 )سطح بدن-( B6 )محیط شانه حال اگر روند ممیزی با روش پس‌رو1ادامه یافته و دو متغیر طول کف دست و سطح بدن از متغیرهای پیش‌گو خارج شوند،نتایج طبقه‌بندی شناگران در گروه‌های پیش‌بینی تغییر خواهد کرد(جدول 3)و اگر این روند تا چهار متغیری که همبستگی بالاتری با زمان شنای 50 متر تخصصی دارند ادامه یابد،نتایج طبقه‌بندی شناگران در گروه‌های پیش‌بینی به میزان زیادی به‌ گروه‌های واقعی نزدیک خواهد شد(جدول 4)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.