Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته: با تاکید بر سن دروم درد کشککی - رانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 5 تا 24)

کلیدواژه ها :

خستگی ،نسبت فعالیت الکتریکی عضلات VMO:VL ،زوایای زانو ،زنجیرهء حرکتی بسته‌ و درد کشککی-رانی

کلید واژه های ماشینی : فعالیت الکتریکی عضلات پهن، میانگین‌های نسبت فعالیت الکتریکی عضلات، عضلات پهن داخلی، خستگی، تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی، مقایسهء میانگین‌های نسبت فعالیت الکتریکی، مفصل زانو، عضلهء پهن داخلی، رانی، فعالیت الکتریکی عضلهء پهن

هدف از این تحقیق،مطالعهء تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل‌ ( VMO )و پهن خارجی( VL )در زنجیرهء حرکتی بستهء زانوست.برای این منظور 23 دانشجوی مرد سالم غیرورزشکار(سن 08/1+-21،وزن 10+-66 و قد 8+-174)انتخاب شدند.نخست با نصب الکترودهای دو قطبی بر روی موتور پوینت عضلات( VMO )و( VL )فعالیت الکتریکی‌ ( EMG )این عضلات از حالت طبیعی ایستادن در زوایای 90-75-60-45-30-15-0 درجهء زانو توسط دستگاه بیوفیدبک ثبت شد.با اتمام این مرحله،پس از پنج دقیقه فعالیت با آهنگ،30 مرتبه بالا و پایین آمدن در دقیقه از نیمکت با ارتفاع 50 سانتی‌متر،مجددا تمامی آزمون‌های EMG انجام شد.نتایج نشان داد نسبت فعالیت الکتریکی این دو عضله در زوایای مختلف مفصل زانو پیش و پس از خستگی اختلاف معنی داری دارند،به طوری که در تمامی زوایا،زاویهء نزدیک به‌ اکستنشن کامل زانو دارای نسبت بیشتری به نفع عضلهء پهن داخلی مایل بوده و با افزایش زاویهء مفصل زانو از اکستنشن به فلکشن،این نسبت بتدریج کاهش و در زاویهء 90 درجه به پایین‌ترین‌ اندازهء خود تنزل یافته است.همچنین بر اثر خستگی قوی حرکتی کار از 60-0 درجه پیش از خستگی به 45-0 درجه پس از خستگی محدود شد.با مقایسهء میانگین‌های نسبت فعالیت‌ الکتریکی عضلات VMO:VL پیش و پس از خستگی اختلاف معناداری مشاهده نشد.به همین‌ دلیل می‌توان گفت خستگی اثری بر تغییر الگوی فعالیت عضله و نیز ایجاد اختلال در مکانیسم‌ اکستنسوری عضلهء چهار سر رانی ندارد.بنابراین،سندروم درد کشککی-رانی نمی‌تواند ثانویه به‌ خستگی عضلانی باشد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین با توجه به اهمیت عملکرد متعادل این دو عضله و تفاوت‌های‌ ساختاری و آناتومیکی آنها و این نکته که واحدهای تند تنش خیلی زودتر از واحدهای حرکتی‌ کند تنش خسته میشوند(2)،مطالعهء پاسخ‌های سازشی این دو عضله به خستگی در زوایای‌ مختلف مفصل زانو و تعیین زوایای کارا و ناکارای قوس حرکتی،می‌تواند به این پرسش پاسخ‌ دهد که آیا خستگی با تغییر نسبت فعالیت الکتریکی عضلهء پهن داخلی مایل به پهن خارجی و بر هم زدن این فعالیت به نفع عضلهء پهن خارجی،به ایجاد درد کشککی-رانی کمک می‌کند یا خیر؟روش تحقیق روش اجرای این تحقیق،از نوع نیمه تجربی است،به طوری که در این روش طرح پیش آزمون‌ و پس آزمون با یک گروه در یک مرحله به اجرا درآمد. جدول 3-مقایسهء میانگین‌های نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن‌ خارجی در زوایای مختلف مفصل زانو در زنجیرهء حرکتی بسته پیش از خستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که نسبت F معنی‌دار است،برای تعیین اختلاف بین میانگین‌ها از آزمون تعقیبی توکی‌ استفاده شد. براساس نتایج جدول 5،با استفاده از آنالیز واریانس مقایسهء بین میانگین‌های نسبت فعالیت‌ الکتریکی عضلت پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زوایای مختلف مفصل زانو در زنجیرهء حرکتی بسته طی انقباض ایزومتریک پس از خستگی نشان می‌دهد که مقدار F محاسبه شده‌ معنی‌دار است(5%> P ). جدول 5-مقایسهء میانگین‌های نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن‌ خارجی در زوایای مختلف مفصل زانو در زنجیرهء حرکتی بسته پس از خستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که نسبت F معنی‌دار است،برای تعیین اختلاف بین میانگین‌ها از آزمون تعقیبی توکی‌ استفاده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.