Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در کارکنان مرد فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 81 تا 94)

کلیدواژه ها :

فعالیت ،عوامل خطرزا ،بیماری قلبی-عروقی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، کارکنان مرد فعال و غیرفعال، درصد چربی بدن کارکنان غیرفعال، عوامل خطرزای قلبی، کلسترول، فعال، خطر، کارکنان مرد غیرفعال تفاوت، مقایسه، کارکنان غیرفعال

در این تحقیق،23 نفر از کارکنان مرد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از نظر برخی عوامل‌ خطرزای قلبی-عروقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.ابتدا وضعیت کلیهء آزمودنی‌ها با نرم‌های استاندارد مقایسه شد،سپس کارکنان فعال از نظر این عوامل با کارکنان غیرفعال مقایسه‌ شدند.روش تحقیق نیمه تجربی است.بررسی نشان داد میانگین وزن و نسبت قد و وزن آزمودنی‌ها در دامنهء مطلوب قرار دارد.میانگین شاخص جرم بدن آنها در حد چاقی درجهء یک به دست آمد و میانگین اکسیژن مصرفی بیشینه در طبقهء خوب جای گرفت.بررسی میانگین چگونگی توزیع چربی‌ در بدن نشان داد که آزمودنی‌ها در منطقهء خطر قرار دارند.بررسی نسبت کلسترول به HDL کلسترول‌ نیز نشان داد که 19 نفر از آزمودنی‌ها در منطقهء خطر قرار دارند.فشار خون استراحت و تمرین آنها طبیعی بود.مقایسهء کارکنان فعال با کارکنان غیرفعال نشان داد که در مقایسهء خطر عوامل خونی بجز کلسترول تام و LDL کلسترول که به‌طور معنی‌داری در کارکنان غیرفعال بالاتر از کارکنان فعال بوده‌ وزن،نسبت دور کمر به دور باسن،شاخص جرم بدن و درصد چربی بدن کارکنان غیرفعال به‌طور معنی‌داری بالاتر از کارکنان فعال است.اکسیژن مصرفی بیشینهء دو گروه باهم تفاوت معنی‌داری‌ نشان داد و این میزان در کارکنان مرد فعال بالاتر بود.بین فشار خون استراحت و تمرین دو گروه‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"پس از جمع‌آوری نتیجه و تجزیه و تحلیل داده‌ها یافته‌های ذیل حاصل شد: مقایسهء میانگین وزن کارمندان(8/76 کیلو گرم)نسبت به میانگین قد آنها(173 سانتی‌متر)با دامنهء وزن مطلوب ارائه شده توسط انستیتو ملی سلامتی آمریکا نشان داد که میانگین وزن‌ کارمندان به حد بالایی به دامنهء وزن مطلوب نزدیک‌تر است،ازاین‌رو به‌طور کلی می‌توان گفت‌ میانگین نسبت قد و وزن کارمندان شرکت‌کننده در این تحقیق در دامنهء مطلوب قرار داشته است‌ (نمودارها 3،2 و 1). نتایج‌ به دست آمده نشان داد که میانگین انرژی ورودی کارمندان از طریق واد غذایی به‌طور معنی‌داری بیشتر از میانگین انرژی‌های خروجی آنان از طریق فعالیت بدنی بود(جدول 2)، بدین معنی که به‌طور تقریبی روزانه 100 کیلو کالری اضافه انرژی ورودی به صورت چربی در بدن کارمندان ذخیره شده و به اضافه وزن و چاقی آنان منجر می‌گردد. بررسی وزن،درصد چربی بدن و شاخص جرم بدن کارمندان غیرفعال نشان داد که این‌ عوامل در مقایسه با کارمندان فعال به‌طور معنی‌داری بیشتر است(نمودارهای 4،5). (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-فشار خون‌های استراحتی و فعالیتی کارمندان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-مقایسهء میزان کلسترول کارمندان فعال و غیرفعال (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسهء LDL کلسترول کارمندان فعال و غیرفعال (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-مقایسه درصد چربی بدنی کارمندان فعال و غیرفعال (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسهء شاخص جرم بدنی کارمندان فعال و غیرفعال (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-مقایسه نسبت دو کمر به دور باسن کارمندان فعال و غیرفعال (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 7-مقایسهء اکسیژن مصرفی بیشینهء کارمندان فعال و غیرفعالبحث و نتیجه‌گیری فعالیت بدنی،به عنوان راهی برای تسهیل کاهش وزن و بهبود وضعیت لیپیدها و لیپو پروتئین‌های خون پذیرفته شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.