Skip to main content
فهرست مقالات

پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران، سرپرستاران، مربیان و دانشجویان شرکت کننده

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها :

نیروی انسانی ،ورزش قهرمانی ،المپیاد ورزشی ،دانشگاهی ،برنامه ریزی ،تدارکات

کلید واژه های ماشینی : المپیاد ورزشی دانشجویان ، المپیاد ورزشی دانشجویان کشور ، المپیاد ورزشی دانشجویان تهران سال ، ورزشکاران ، مربیان ، المپیاد ورزشی دانش‌جویی ، اطلاعات ، المپیاد مردان دانشگاه‌های تهران پیانم ، سرپرستان مربیان و دانشجویان ورزشکار ، دانشگاه

هدف تحقیق حاضر عبارت بود از توصیف نظر داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان تهران سال 1379 درباره سطح رشته های ورزشی در دانشگاه ها و اشکالات مهمی که د رراه رشد و گسترش آن ها د راین موسسه ها وجود دارد از دیگر اهداف تحقیق محاسبه شاخص های آمار توصیفی برای ورزش های رکوردی و امتیازی این المپیاد و تهیه نورم های استاندارد برای آن ها بوده است در ضمن تعیین مقام های اول تا ششم دانشگاه های شرکت کننده در هر یک از رشته های پنجمین المپیاد های ورزشی دانشگاهی برای زنان و مردان و همچنین رده بندی نهایی دانشگاه ها تا مقام بسیتم در کل رشته ها در این المپیاد بوده است جامعه تحقیق را سرپرستان مربیان افراد فنی و اجرایی مسابقات و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزش یدانشجویان کشور در سال 1379 تشکیل می دادند که در مجموع از المپیاد زنان 1531 نفر (63/3 در صد) و از المپیاد مردان 2257 نفر (58/4 د رصد ) به طو رکامل در تحقیق شرکت کردند نتایج نشان می دهد ضعیف ترین رشته های ورزشی در گروه زنان ژیمناستیک و تیر اندازی و در دسته مردان ژیمناستیک هندبال بسکتبال کشتی فرنگی و تکواندو است در رده بندی کلی در دسته زنان دانشگاه های تهران پیام نور و شیراز مقام های اول تا سوم و در المپیاد مردان دانشگاه های تهران پیانم نور و تربیت معمل تهران این مقام ها را داشته اند

خلاصه ماشینی:

"حرکت‌ شمارهء 19-ص ص:22-5 تاریخ دریافت:12/07/82 تاریخ تصویب:23/09/82پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران،سرپرستان،مربیان و دانشجویان‌ شرکت‌کننده‌1 دکتر علی محمد امیرتاش‌2 دانشیار دانشگاه تربیت معلمچکیده هدف تحقیق حاضر عبارت بود از توصیف نظر داوران،سرپرستان،مربیان و دانشجویان ورزشکار شرکت‌کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان تهران سال 1379 دربارهء سطح رشته‌های ورزشی در دانشگاه‌ها و اشکالات مهمی که در راه رشد و گسترش آن‌ها در این مؤسسه‌ها وجود دارد. در ضمن،تعیین مقام‌های اول تا ششم دانشگاه‌های شرکت‌کننده در هریک‌ از رشته‌های پنجمین المپیادهای ورزشی دانشگاهی برای زنان و مردان و همچنین رده‌بندی نهایی دانشگاه‌ها تا مقام بیستم در کل رشته‌ها در این المپیاد بوده است. تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سال‌های اخیر در چهارچوب‌ برنامه‌ریزی جدید خود به طراحی و برگزاری اجتماعات بزرگ ورزشی دانشجویی تحت‌ عنوان المپیادهای ورزشی اقدام کرده است تا به تأسی از آن،سایر بخش‌های آموزش عالی‌ کشور نیز این شیوه را اتخاذ کنند و به تبع آن ورزش قهرمانی در دانشگاه‌ها رشد و توسعه پیدا کند(7). 1مقام‌های اول تا ششم دانشگاه‌های‌ شرکت‌کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان را در رشته‌های ورزشی انجام شده در این‌ المپیاد برای شرکت‌کنندگان زن و مرد مشخص سازد و سرانجام ضمن اشاره به مشکلات مهم‌ رشد و توسعهء ورزش‌های دانشگاهی،رده‌بندی نهایی دانشگاه‌های شرکت‌کننده در پنجمین‌ المپیاد ورزشی دانشجویان را برای زنان و مردان شرکت‌کننده تنظیم و ارائه دهد. جدول 1-توزیع درصدی نظر افراد اجرایی و فنی دربارهء ورزش مربوط در دانشگاه‌ها برحسب رشتهء ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) از دیگر مواردی که سرپرستان،مربیان و ورزشکاران زن و مرد شرکت‌کننده در پنجمین‌ المپیاد ورزشی دانشجویان نظر داده‌اند،مشکلات مهم در رشد و توسعهء ورزش‌های‌ درون دانشگاهی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.