Skip to main content
فهرست مقالات

شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری از دیدگاه دبیران (زن) تربیت بدنی شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 141 تا 156)

کلیدواژه ها :

انگیزش ،آموزش ،تربیت بدنی ،معلمان زن

کلید واژه های ماشینی : افزایش انگیزش کاری دبیران تربیت‌بدنی ، دبیران ، تربیت‌بدنی ، افزایش انگیزش ، خصوص شاخص‌های هفت‌گانهء انگیزش نشان ، آموزش دبیران تربیت‌بدنی مؤثر ، افزایش انگیزش معلمان تربیت‌بدنی ، دبیران تربیت‌بدنی ، معلمان ، معلمان

هدف ازتحقیق حاضر بررسی شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری دبیران زن تربیت بدنی شهر اصفهان است نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص های موردنظر در افزایش انگیزش در سطح زیاد موجب افزایش انگیزش کاری دبیران تربیت بدنی می شود مقایسه میانگین نمرات دبیران با توجه به سطح تحصیلات و سابقه کار و سطح تحصیلات و گروه های سنی نظیر سطح تحصیلات و گروه های سنی به تنهایی در خصوص بعضی از شاخص های افزایش انگیزش نظیر ارزشیابی نحوه عملکرد و امنیت شغلی و مستمری ماهانه تفاوت معنی داری را نشان می دهد و در خصوص سایر شاخص ها تفاوت معنی دار مشاهده نگردیده است اولویت بندی شاخص های هفت گانه از دیدگاه تربیت بدنی در این تحقیق شامل ارزشیابی نحوه عملکرد و لحاظ کردن نتایج آن ایجاد زمینه های موفقیت شغلی و رشد حرفه ای شرایط فیزیکی محیط کار و احساس مسئولیت شغلی امنیت شغلی و اعمال مدیریت و سرپرستی مطلوب و تدوین اهداف تربیت بدنی در امر تدریس است که با توجه به نتایج به دست آمده می توان در برنامه ریزی های آینده برای افزایش انگیزش معلمان از آن استفاده کرد

خلاصه ماشینی:

"اولویت‌بندی شاخص‌های هفت‌گانه از دیدگاه تربیت بدنی در این تحقیق شامل،ارزشیابی‌ نحوهء عملکرد و لحاظ کردن نتایج آن،ایجاد زمینه‌های موفقیت شغلی و رشد حرفه‌ای،شرایط فیزیکی‌ محیط کار،احساس مسئولیت شغلی،امنیت شغلی،اعمال مدیریت و سرپرستی مطلوب،تدوین اهداف‌ تربیت بدنی در امر تدریس است که با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان در برنامه‌ریزی‌های آینده برای‌ افزایش انگیزش معلمان از آن استفاده کرد. در توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤال‌های مربوط به تأثیر اعمال مدیریت و سرپرستی‌ مطلوب،نتایج نشان می‌دهد بیشترین درصد پاسخ‌ها در سطح زیاد و خیلی زیاد با 3/93 درصد مربوط به سؤال 23(ایجاد و تقویت روحیهء تفاهم و همکاری بین دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران تا چه حد در افزایش انگیزش به آموزش مؤثر است؟)و کمترین درصد پاسخ‌ها با 8/60 درصد مربوط به سؤال 15(تعیین ضوابط و ملاک‌های کاری از طرف مسئولان و مدیر آموزشگاه برای دبیران تربیت بدنی در طول سال تحصیلی تا چه حد در افزایش انگیزش مؤثر است؟)بوده است. مقایسهء رتبه‌های شاخص‌های هفت‌گانهء انگیزش (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه X2r از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 1%بزرگتر است،بنابراین‌ رتبه‌بندی عوامل هفت‌گانهء افزایش انگیزش نسبت به آموزش یکسان نیست و بیشترین عامل‌ مربوط به ارزشیابی از نحوهء عملکرد و کمترین عامل مربوط به تدوین اهداف تربیت بدنی در امر تدریس است. براساس جدول فوق،رتبه‌بندی عوامل هفت‌گانهء افزایش انگیزش به ترتیب زیر است: 1-ارزشیابی نحوهء عملکرد و لحاظ کردن نتایج آن 2-ایجاد زمینه‌های موفقیت شغلی و رشد حرفه‌ای 3-شرایط فیزیکی محیط کار 4-احساس مسئولیت شغلی 5-امنیت شغلی 6-اعمال مدیریت و سرپرستی مطلوب 7-تدوین اهداف تربیت بدنی در امر تدریسبحث و نتیجه‌گیری با توجه به سؤالات تحقیق و یافته‌های به دست آمده،تحقیق حاضر به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.