Skip to main content
فهرست مقالات

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغیییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 157 تا 170)

کلیدواژه ها :

ترکیب بدن ،کاهش موضعی ،چربی زیر پوست

کلید واژه های ماشینی : برنامه تمرین موضعی عضلات شکم ، اثر برنامه تمرین موضعی عضلات ، برنامهء تمرین موضعی عضلات شکم ، تمرین ، ترکیب بدن و لیپیدهای سرم ، پوست نواحی شکم تحت کتفی ، کاهش چربی موضعی تمرینی شکم ، بدن ، چربی زیر پوست نواحی ، دور کمر و دور باسن

هدف ازتحقیق حاضر تاثیر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم است بدین منظور 16 آزمودنی با میانگین سنی 09/1+63/14سال به برنامه تمرین موضعی عضلات شکم در 12 جلسه ( هفته ای سه جلسه )پرداختند در ابتدا و پایان برنامه نیز علاوه برخون گیری ازورید ناحیه ساعد برای تعیین میزان کلسترول تام و تری گلیسیرید چربی زیر پوست نواحی شکم تحت کتفی فوق خاصره سه سربازو و دو سربازو و سینه آزمودنی ها با استفاده از کالیپر ثبت شده مچنین اندازه دور شکم دور کمر ودور باسن آزمودنی ها با متر نواری اندازه گیری شد ودر پایان اطلاعات به دست آمده با استفاد از آزمون t استودنت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر مقدار کلسترول Chol تام و تری گلیسیرید TG چربی زیرپوست نواحی شکم تحت کتفی فوق خاصره سه سربازو و سینه به همراه میزان دور شکم دور کمر و دور باسن وزن کل بدن توده چربی بدن و در صد چربی آزمودنی ها اثر معنی داری 05/0>P داشته است بنابراین نتیجه می گیریم که برنامه تمرین موضعی عضلات شکم با شرایط ذکر شده تنها موجب کاهش چربی موضعی تمرینی شکم نمی شود و دیگر نواحی بدن نیز کاهش چربی خواهند داشت از طرف دیگر با این نوع تمرینات فقط مقدار دور شکم کم نمی شود بلکه کاهش دور کمر و دور باسن نیز همراه آن اتفاق می افتد

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق نشان داد برنامهء تمرین‌ موضعی عضلات شکم بر مقدار کلسترول( chol )تام،تری‌گلیسرید( TG )،چربی زیر پوست نواحی شکم، تحت کتفی،فوق خاصره سه‌سر بازو و سینه به همراه میزان دور شکم،دور کمر و دور باسن،وزن کل بدن، تودهء چربی بدن و درصد چربی بدن آزمودنی‌ها اثر معنی‌داری( p-0/05 )داشته است. با توجه به ابهامات موجود در مورد تأثیر برنامهء تمرین موضعی بر کاهش چربی زیر پوست و کل چربی بدن،در تحقیق حاضر تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که 12 جلسه تمرین‌ موضعی عضلات شکم چه تأثیری بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش‌آموز دارد. جدول 1-نتایج پیش و پس‌آزمون متغیرهای تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) اما تجزیه و تحلیل آماری نشان داد:تمرین علامت شکم به مدت 12 جلسه(4 هفته،هر هفته سه جلسه)بر تری‌گلیسرید،کلسترول چربی زیر پوست نقاط منتخب بدن‌ شکم،تحت کتفی،فوق خاصره،سه‌سر بازو،و سینه)،میزان دور شکم،دور کمر،دور باسن، وزن بدن،تودهء چربی و میزان درصد چربی کل بدن تأثیر معنی‌داری دارد( p-0/05 . نتایج نشان می‌دهد تمرین معطوف شده به یک ناحیه از بدن(شکم)سبب کاهش همه جانبهء چربی زیر پوستی در دیگر مواضع غیر تمرینی(تحت کتفی،فوق خاصره سه سر،دو سر و سینه) می‌شود که این نتایج با تحلیل و جمع‌بندی روبی،گارنز،گوین‌آپ،کچ و همکاران نیز همخوانی‌ دارد. نتایج تحقیق حاضر نیز بر این موضوع گواهی می‌دهد و مشاهده شده که دور اندام‌ها و پارامترهای مربوط به لیپیدهای سرم و ترکیب بدن پس از پایان برنامهء تمرین موضعی مانند تمرین عمومی کاهش یافته و تمرین موضعی(ناحیهء شکم)فقط سبب کاهش چربی همان ناحیه‌ نشده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.