Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف رفتار مربیان در مسابقات دسته جمعی المپیاد دانش آموزی و بررسی رابطه آن با رفتار پرخاشگرانه بازیکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها :

رفتار پرخاشگرانه ،نظام سنجش رفتار مربی (CBAS ) ،ورزش های دسته جمعی

کلید واژه های ماشینی : مربی، پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، رفتار، پسران پرخاشگری هدفی بیشتری نشان، بازیکنان، رفتار مربی، رفتار مربیان، ورزشکاران، رفتار مربیان در مسابقات دسته‌جمعی

نظام سنجش رفتار مربی برای طبقه بندی رفتار مربیان در مسابقات ورزشی به وجود آمده است این ابزار رفتار مربیان را به 12 طبقه تقسیم می کند و در پژوهش هایی که به شناسایی و تحلیل رفتار مربیان پرداخته اند مورد استفاده قرار گرفته است از سوی دیگر به نظر می رسد عوامل محیطی با بروز رفتار پرخاشگرانه ورزشکاران در مسابقات ورزشی همبسته باشد از بین عناصر محیطی مختلف بیش از همه باید به نقش مربی اشاره کرد گاهی اغماض مربی نسبت بعمل پرخاشگرانه ورزشکار نوعی بازخورد مثبت محسوب شده و موجب تقویت عمل پرخاشگرانه وی می شود همچنین ممکن است برخی مربیان ورزشکاران خود را مستقیما به عمل پرخاشگرانه تحریک کنند این سوال اصولی که رفتار پرخاشگرانه ورزشکاران تا چه حد رفتارهای دوازده گانه مربی همبسته است پرسش اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد به همین دلیل 302 مسابقه ورزشی در رشته های فوتبال فوتسال و والیبال هندبال و بسکتبال در المپیاد ورزشی سال 1382 مورد مشاهده گروه تحقیق قرارگرفت رفتار دوازده گانه مربی و رفتار پرخاشگرانه هدفی ابزاری و رفتار جراتمندانه بازیکنان در برگه مخصوص ثبت شد و مورد تحلیل آماری قرار گرفت نتایج نشان داد بیشترین رفتار پرخاشگرانه دختران با پسران متفاوت بود به طوری که دختران پرخاشگری ابزاری و پسران پرخاشگری هدفی بیشتری نشان دادند

خلاصه ماشینی:

"به این ترتیب که گروه تحقیق در محل برگزاری مسابقات المپیاد دانش‌آموزی حاضر شد و ضمن مشاهدهء مسابقات،نوع و تواتر رفتار دوازده‌گانهء مربی و نوع و تواتر رفتار پرخاشگرانهء هدفی،رفتار پرخاشگرانهء ابزاری،و رفتار جرأتمندانهء بازیکنان را مشاهده و در برگهء ثبت داده‌ها ثبت کرد(مشاهدهء رفتار پرخاشگرانهء بازیکن و مربی در محدودهء زمانی سوت شروع بازی تا سوت پایان صورت گرفت). , and Stull A جدول 2-تعداد برگهء ثبت داده‌ها به تفکیک رشته و جنسیت آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) به طور کلی 2899 رفتار مربی و به همین تعداد رفتار پرخاشگرانه و جرأتمندانهء بازیکنان‌ مشاهده و ثبت شد(چون این دو رفتار به طور همزمان ثبت می‌شد،در نهایت تعداد آن‌ها مساوی است). در هندبال‌ دختران(4/33 درصد)و پسران(7/42 درصد)نیز بیشترین درصد به ندیده گرفتن اشتباه جدول 3-رفتار دوازده‌گانهء مربی به تفکیک رشته و جنسیت بازیکنان(برحسب درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) اختصاص یافت،در حالی که کمترین درصد در هندبال دختران به ارتباط نامربوط(2/0 درصد)و در هندبال پسران به تشویق کلی(2/0 درصد)و تشویق پس از اشتباه(2/0 درصد) اختصاص یافت. برای مثال در هندبال دختران،7/1 درصد رفتار پرخاشگرانهء ابزاری با تقویت مربی همراه بود،در حالی که این مسئله در هندبال پسران 4/19 درصد بود. برای آزمودن فرضیات تحقیق که به همبستگی بین رفتار مربی با رفتار پرخاشگرانهء بازیکنان‌ اشاره می‌کرد،ابتدا تواتر رفتارهای سه‌گانهء بازیکنان دختر و پسر که همراه با رفتارهای‌ دوازده‌گانهء مربیان مشاهده و ثبت شده بود،مشخص شد. این تفاوت‌ نشان می‌دهد تقویت مربیان ورزش دختران با رفتار پرخاشگرانهء هدفی بازیکنان خود بیشتر همراه بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.