Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 23 تا 34)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی و بهره وری و مدیران تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : مدیران تربیت‌بدنی آموزش و پرورش ، ری مدیران تربیت‌بدنی آموزش ، بهره و ری مدیران تربیت‌بدنی ، مدیران ، بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی آموزش ، فرهنگ سازمانی ، بهره‌وری ، بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی و آموزش ، فرهنگ سازمانی با بهره ، رابطه فرهنگ سازمانی با بهره

پژوهش حاضر به رابطه شاخص های فرهنگ سازمانی با بهره وری از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی و مدیران ستادی مستقر در اداره کل تربیت بدنی دختران و پسران می پردازد بدین منظور 77 نفر از این مدیران در تحقیق شرکت داشتند که حدود 70 در صد از جامعه تحت بررسی را تشکیل می دادند ابزار تحقیق شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی (41 سئوال ) و پرسشنامه بهره وری 22 سوال بود شایان ذکر است که به دلیل بودن پرسشنامه ها از اعتبار محتوی و پایانی برخورداند تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور و نیز بین شاخص های فرهنگ سازمانی یعنی خلاقیت ریسک پذیری و رهبری و حمایت انسجام و یکپارچگی کنترلف و هویت سیستم پاداش و سازش با پدیده های تعارض با بهره وری همبستگی مثبت و معنی داری و جود دارد فقط بین یکی از شاخص های فرهنگ سازمانی یعنی الگوی های ارتباطی با بهره وری رابطه معنی داری وجود ندارد

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 20-ص ص:34-23 تاریخ دریافت:16/04/83 تاریخ تصویب:24/05/83رابطهء فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور دکتر حسن اسدی‌1-رزا رهاوی استادیار دانشگاه تهران-عضو هیأت علمی دانشگاه یزدچکیده پژوهش حاضر به رابطهء شاخص‌های فرهنگ سازمانی با بهره‌وری از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت‌بدنی‌ و مدیران ستادی مستقر در ادارهء کل تربیت‌بدنی دختران و پسران می‌پردازد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی‌ آموزش و پرورش سراسر کشور و نیز بین شاخص‌های فرهنگ سازمانی یعنی خلاقیت،ریسک‌پذیری،رهبری، حمایت،انسجام و یکپارچگی،کنترل،هویت،سیستم پاداش و سازش با پدیده‌های تعارض با بهره‌وری‌ همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در این زمینه،پژوهش حاضر سعی دارد تا با تعیین رابطهء بین فرهنگ سازمانی و عوامل دهگانهء آن با میزان بهره‌وری جامعهء موردنظر زمینهء مطالعات بعدی را فراهم آورد و پیشنهادهای لازم برای بهبود شرایط و عملکرد آنان ارائه دهد. نتایج و یافته‌های تحقیق الف)تعیین رابطهء بین فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی آمورش و پرورش‌ سراسر کشور از جمله اهداف عمدهء تحقیق بود که از طریق ضریب همبستگی پیرسن اسپیرمن‌ مورد تاکید قرار گرفت. بین خلاقیت،ریسک‌پذیری،رهبری،حمایت،یکپارچگی و انسجام،کنترل،هویت و سیستم پاداش با بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی و آموزش و پرورش سراسر کشور رابطهء معنی‌داری وجود دارد. 3. بین الگوهای ارتباطی با بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی و آموزش و پرورش سراسر کشور رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق‌ معلوم شد که بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری مدیران تربیت‌بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور ارتباط معنی‌داری با اطمینان 99 درصد وجود دارد(جدول 1 و 2)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.