Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 33 تا 44)

کلیدواژه ها :

تربیت بدنی ،ستون فقرات ،حرکات اصلاحی ،اسکولیوز

کلید واژه های ماشینی : اسکولیوز ، ستون فقرات ، میزان انعطاف‌پذیری عضلات ستون فقرات ، میزان شیوع اسکولیوز ، میزان شیوع اسکولیوز و سن ، افزایش انعطاف‌پذیری عضلات ستون فقرات ، میزان ناهنجاری‌های ستون فقرات پسران ، بررسی ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات ، اندازه‌گیری میزان انعطاف‌پذیری عضلات ستون ، بررسی وضعیت ناهنجاری‌های ستون فقرات

هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی در یک گروه از دانش آموزان پسران بود بدین منظور 445 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمائی با استفاده از تست نیویورک غربالگری Screening شدند که 79 نفر 7/71 در صد از آنها مبتلا به عارضه اسکولیوز بودند سپس از بین این افراد 16 نفر برای گروه شاهد و 20 نفر برای گروه تجربی انتخاب شدند آزمودنی های گروه تجربی در یک برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه شرکت کردند بعد از اتمام برنامه تمرینی و اجرای پس آزمون نتایج به دست آمده از آزمون خی دو و تی استیودنت در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که میان شدت اسکولیوز آزمودنی های گروه تجربی در دو مرحله پیش و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد 0/05 => p و همچنین رابطه معنی داری بین میزان شیوع اسکولیوز و سن آزمودنی ها به دست آمد 0/05=> p یافته های تحقیق بر اعتبار و اهمیت حرکات اصطلاحی در بهبود ناهنجارهای وضعیتی مانند اسکولیوز تاکید می کنند

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-پراکندگی کل آزمودنی‌ها برحسب سن و میزان شیوع اسکولیوز در سنین مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-نتایج آزمون فرضیه‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-شدت اسکولیوز در آزمودنی‌های مبتلا به این عارضه به تفکیک سن (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-شدت اسکولیوز در آزمودنی‌های گروه تجربی و شاهد در دو مرحلهء پیش و پس از آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-انعطاف‌پذیری ستون فقرات در آزمودنی‌های گروه تجربی‌ و شاهد در دو مرحلهء پیش و پس آزمون بحث و نتیجه‌گیری هدف اصلی پژوهش حاضر،بررسی تأثیر یک برنامهء تمرین اصلاحی در بهبود عارضهء اسکولیوز در دانش آموزان پس 15-12 سال بود،همچنین میزان شیوع اسکولیوز و شدت آن‌ مورد بررسی قرار گرفت. برای‌ اطمینان از اعتبار و روایی صفحهء شطرنجی و افزایش پایایی اندازه‌گیری محقق،پس از انتخاب‌ نمونه‌ها برای گروه تجربی(با استفاده از این وسیله)،5 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی انتخاب و پرتونگاری شدند که با تأیید پزشک متخصص نتیجه نشان داد انحراف جانبی ستون فقرات در چهار نفر از آن‌ها کاملا مشخص و در یک مورد انحراف خفیف است. در مجموع نتایج به‌دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد برنامهء تمرینی به‌کار گرفته شده‌ سبب بهبود وضعیت اسکولیوز آزمودنی‌های مبتلا به عارضه شده،بنابراین با درنظر گرفتن‌ میزان شیوع عارضهء فوق و مشکلات و عواقب متعددی که می‌تواند برای شخص مبتلا ایجاد کند،اهمیت و ضرورت حرکات اصلاحی برای پیشگیری و درمان اسکولیوز بخصوص در بین‌ دانش آموزان کاملا مشخص می‌گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)