Skip to main content
فهرست مقالات

گرایش های مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مواجهه با تضادهای سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 5 تا 18)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،سیالی ،ابتکار ،بسط ،انعطاف پذیری و مدیریت تضاد

کلید واژه های ماشینی : سازمان تربیت‌بدنی و وزارت علوم، مدیران سازمان تربیت‌بدنی، مدیران، خلاقیت، تضاد، سازمان، گرایش مدیران سازمان تربیت‌بدنی، مواجهه با تضادهای سازمانی، مدیریت تضاد، تربیت‌بدنی و وزارت علوم تحقیقات

این تحقیق به منظور تحلیل عناصر خلاقیت ( انعطاف و سیالی و ابتکار و بسط) و رابطه آن با مدیریت تضاد در مدیریان سازمان تربیت بدنی ووزارت علوم تحقیقات و فناوری و ارائه الگوی تعاملی عناصر خلاقیت و شیوه برخورد با تضاد صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران سطح عالی و میانی سازمان تربیت بدنی 75 نفر و وزارت علوم تحقیقات و فناوری 85 نفر تشکیل می دهند ابزارهای اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی پرسشنامه مدیریت تضاد را بینز پرسشنامه ویژگی های شخصی مدیران است نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در مجموع در دو سازمان مورد مطالعه میان عناصر خلاقیت و شیوه های تضاد رابطه معنی داری وجود دارد آزمون خی دو نشان می دهد بیشتر مدیران سازمان تربیت بدنی 3/68 در صد در مواجهه با تضادهای درون سازمان نخست از روش اجتناب عدم مقابله و 3/29 در صد آنها از روش کنترل ( رقابتی ) و 4/2 درصد مدیران این سازمان از روش راه حل گرایی ( همکاری و مصالحه) بهره می جویند

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 22-ص ص:18-5 تاریخ دریافت:18/06/83 تاریخ تصویب:27/07/83> گرایش‌های مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مواجهه با تضادهای سازمانی پرستو اصانلو1دکتر حسن اسدی-دکتر محمود گودرزی دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران-استادیار دانشگاه تهران-استادیار دانشگاه تهرانچکیده این تحقیق به منظور تحلیل عناصر خلاقیت(انعطاف،سیالی،ابتکار و بسط)و رابطهء آن با مدیریت‌ تضاد در مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و ارائهء الگوی تعاملی عناصر خلاقیت و شیوهء برخورد با تضاد صورت گرفته است. 4 تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی و تحلیل عناصر خلاقیت(انعطاف،سیالی،ابتکار و بسط)و تعیین رابطهء آن با مدیریت تضاد و نیز تعیین میزان خلاقیت،مدیران سازمان تربیت بدنی‌ و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و فرایند آن در این مراکز تمرکز کنند و در نهایت با ارائهء الگوی عناصر خلاقیت،چارچوبی را برای تدوین الگوی مناسب در برخورد با تضاد پیشنهاد کند. رتبه‌بندی دومین گرایش مدیران در مواجهه با تضادهای سازمانی در سازمان تربیت‌ بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سطح معنی‌دار 001/0 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی آخرین روشی که مدیران دو سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری‌ در مواجهه با تضاد انتخاب می‌کنند،از آزمون آماری خی‌دو استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از نظر خلاقیت اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند و میزان خلاقیتشان کمی بالاتر از سطح متوسط است. پیشنهادهایی به سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1-تلاش برای افزایش خلاقیت مدیران 2-تلاش برای آشنایی مدیران با مفهوم مدیریت تضاد و استفاده از بهینه از آن در مواجهه با تضادهای سازمانی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.