Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر برنامه تمرینی منتخب فوتبال بر عوامل آمادگی جسمانی پسران 17- 11 ساله

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 87 تا 104)

کلیدواژه ها :

انعطاف پذیری ،آمادگی جسمانی ،چابکی ،تمرینات منتخب فوتبال ،استقامت و قدرت عضلانی ،توان عضلانی ،سرعت حرکت ،استقامت قلبی - عروقی

کلید واژه های ماشینی : تمرینات ، تمرینات منتخب فوتبال ، تمرینات منتخب فوتبال تاثیر ، عوامل آمادگی جسمانی پسران ، استقامت ، آمادگی جسمانی ، کودکان ، بدن ، فوتبال تاثیر معنی‌داری ، آمادگی جسمانی کودکان و پسران

هدف از این تحقیق ارزیابی میزان تغییرات آمادگی جسمانی کودکان و پسران جوان شرکت کننده در کلاس های ویژه فوتبال است برای این منظور ا ز میان دانش آموزانی که در فصثل تابستان در دانشکاه تربیت بدنی دانشگاه تهران در کلاس فوتبال ثبت نام کرده بودند افراد 11- 7 سال انتخاب شدند افراد مذکور 3 روز در هفته برای مدت 3 هفته در کلاس های تمرینی منتخاب فوتبال شرکت کردند تمرینات منتخب اعمال شده در این تحقیق شامل گرمکردن بدن تمرینات کششی نرمش تکنیک تاکتیک و بازی بین گروهی بود آزمون های مورد استفاده برای ارزیابی اجزای آمادگی جسمانی مشتمل بر ازمون رفت و برگشت آزمون پرش طول جفتی آزمون آویزان شدن از بارفیکس آزمون دوک سرعت آزمون انعطاف پذیری و آزمون دو استقامت بود نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تمرینات منتخب فوتبال تاثیر معنی داری روی چابکی استقامت عضلات شکم و انعطاف پذیری آزمودنی ها در این گروه سنی دارد روش های آماری در این پژوهش عبارت اند از آمار توصیفی و آمار استنباطی که به ترتیب با هدف محاسبه میانگین ها و رسم نمودارها و تفاوت بنی اجزای آمادگی جسمانی آزمودنی ها هفته های تمرین است

خلاصه ماشینی:

"نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تمرینات منتخب فوتبال تاثیر معنی‌داری روی‌ چابکی،استقامت عضلات شکم و انعطاف‌پذیری آزمودنی‌ها در این گروه سنی دارد. آزمون‌ها عبارت بودند از: الف)دو رفت و برگشت( shuttle test )-به منظور اندازه‌گیری چابکی ب)دراز و نشست( sit up test )-به منظور اندازه‌گیری قدرت و استقامت عضلات شکم ج)پرش طول جفتی( standing broad jump )-برای اندازه‌گیری قدرت و توان‌ عضلات پا د)آویزان شدن به بارفیکس با دست خمیده( flexed arm hang test )-برای‌ اندازه‌گیری قدرت و استقامت عضلات بازو و سر شانه هـ)دو سرعت( short dash test )-به منظور اندازه‌گیری سرعت و عکس العمل پاها و)انعطاف‌پذیری( sit and neach test )-با هدف اندازه‌گیری عضلات و مفاصل کمر و پاها ز)دو استقامت( endurance running test )-برای اندازه‌گیری استقامت قلبی‌ عروقیشیوهء اجرای تمرین آزمودنی‌ها هفته‌ای 3 جلسه به مدت 3 هفته در محل تمرین حضور یافتند و پس از گرم کردن بدن شامل حرکات کششی،دویدن،حرکات نرمش(30 دقیقه)به آموزش مهارت‌های انفرادی‌ (تکنیک)پرداختند. میانگین‌های آزمون بارفیکس طی 3 هفته تمرین نتایج حاصل از تمرینات منتخب فوتبال روی سرعت آزمودنی‌ها در جداول 1 و 2 و نمودار 5 نشان داده شده است. میانگین‌های آزمون دو سرعت طی 3 هفته تمرین یافته‌های مربوط به تمرینات منتخب روی انعطاف‌پذیری مفصل لگن آزمودنی‌ها در جداول‌ 1 و 2 و نمودار 6 نشان داده شده است. میانگین‌های آزمون انعطاف‌پذیری طی 3 هفته تمرین نتایج حاصل از تمرینات منتخب فوتبال روی استقامت قلبی-عروقی آزمودنی‌ها در جداول‌ 1 و 2 و نمودار 7 ارائه شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.