Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 105 تا 120)

کلیدواژه ها :

سازمان ،محیط ،استرس ،ورزشکار ،فشار آور

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار ، استرس کارکنان ورزشکار و غیر ، ورزشکار ، ورزش ، غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه ، ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران ، استرس ، ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان ، مقایسه استرس کارکنان ورزشکار ، میزان فشارهای عصبی کارکنان ورزشکار

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران با ت وجه به اهمیت تاثیر فشار عصبی استرس در نیروی کار پژوهشگران تحقیق حاضر بر آن شدند تا اولین مطالعه را در مورد مقایسه استرس فرد ورزشکار و غیر ورززشکار به انجام رسانند بدین منظور با توزیع پرسشنامه ای میازن استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار را در نمونه 139 نفری و در سطح سازمان مرکزی دانشگاه تهران مرکب از معاونت های پنجگانه را مورد سنجش قرار دادند و کم و کیف آ ن را بررسی کردند با تایید این فرضیه که بین استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد می توان با برنامه ریزی مناسب برای تشویق و ترغیب کارکنان به پرداختن ورزش با توجه به نقش آن در سلامتی روح و روان و جسم افزایش کارایی و نشاط لازم برای بهره وری مطلوب چشم انداز روشنی را ترسیم کرد.

خلاصه ماشینی:

"فراوانی و درصد گروه نمونه به تفکیک نوع ورزش‌های انفرادی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-فراوانی و درصد گروه مورد بررسی به تفکیک ورزش‌های گروهی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج و یافته‌های تحقیق یافته‌های پژوهش براساس فرضیه‌های تحقیق به این شرح است: فرضیهء 1:بین میزان فشارهای عصبی(استرس)موجود در کارکنان ورزشکار با کارکنان‌ غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که با 5/0- a و 98/1- Tt است،یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض Ho پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان،از نظر عامل درون سازمانی بین میزان فشارهای‌ عصبی موجود در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که با 5/0- a ،2- Tt است،یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض Ho پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان از نظر عوامل فیزیکی بین میزان فشارهای عصبی‌ کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض tb پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان از نظر عوامل شغلی بین میزان فشارهای عصبی‌ موجود در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آنجا که با 5/0- a ،2- Tt است،یعنی Tt < Te ،بنابراین فرض Ho پذیرفته نمی‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که با 95 درصد اطمینان از نظر عوامل گروهی بین میزان فشارهای عصبی‌ موجود در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.