Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 51 تا 66)

کلیدواژه ها :

موفقیت ورزشی ،کمال گرایی ،روان شناسی ورزش

کلید واژه های ماشینی : رابطۀ کمال‌گرایی و موفقیت ورزشی ، ورزشکاران ، کمال‌گرایی ، بررسی رابطۀ کمال‌گرایی و موفقیت ، موفقیت ورزشی ، مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی ، کمال‌گرایی مثبت و منفی ، کمال‌گرایی مثبت ، موفقیت ورزشی ورزشکاران همبستگی ، پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران بود بدین منظور یک نمونه 74 نفری (44 پسر و 30 دختر) از دانشجویان رشته های مختلف ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند برای سنجش کمال گرایی از ورزشکاران خواسته شد مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی را تکمیل کنند و برای ارزیابی موفقیت ورزشی مقیاس موفقیت ورزشی توسط مربیان و ورزشکاران اجرا شد نتایج پژوهش نشان داد بین کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب با موفقیت ورزشی همبستگی ساده مثبت و منفی وجود دارد اما فقط کمال گرایی مثبت می تواند تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی را به صورت معنی دار پیش بینی کند کمال گرایی مثبت از طریق ویژگی هایی مانند واقع بینی پذیرش محدودیت های شخیص انعطاف پذیری احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخیص تقویت عزت نفس و اعتماد به خود و همچنین برداشت مثبت فرد از حمایت ها و ارزشیابی های اجتماعی با افزایش موفقیت ورزشی ارتباط دارد نویسنده : دکتر محمد علی بشارت ـ

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-میانگین و انحراف معیار نمره‌های کمال‌گرایی مثبت،کمال‌گرایی منفی و موفقیتورزشی ورزشکاران (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش،نخست نتایج آزمون t برای مقایسۀورزشکاران دختر و پسر در مورد نمره‌های کمال‌گرایی مثبت و منفی و موفقیت ورزشی بررسیشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرۀ کمال‌گرایی مثبت و نمرۀ جدول 1-میانگین و انحراف معیار نمره‌های کمال‌گرایی مثبت،کمال‌گرایی منفی و موفقیتورزشی ورزشکاران (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش،نخست نتایج آزمون t برای مقایسۀورزشکاران دختر و پسر در مورد نمره‌های کمال‌گرایی مثبت و منفی و موفقیت ورزشی بررسیشد. جدول 2-نتایج آزمون t برای مقایسۀ ورشکاران پسر و دختر برحسب متغیرهایکمال‌گرایی مثبت و منفی و موفقیت ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود)به همین دلیل ضرایب همبستگی برای ورزشکاران پسر و دختر در مورد متغیرهای پژوهشهم انجام شد. کمال‌گرایی مثبت از طریق ویژگی‌هایی مانند واقع‌بینی،پذیرش محدودیت‌های شخصی،انعطاف‌پذیری و احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخصی15،20و33از یک سو،اضطراب،و افکار منفی مرتبط با رقابت ورزشی را در حد واقعیت‌ها و ضرورت‌های مسابقهکنترل می‌کند و از سوی دیگر این امکان را برای فرد به وجود می‌آورد تا از استعدادهایروان‌شناختی(عاطفی و شناختی)و جسمانی خود به نحو مطلوب برای برتری و موفقیتاستفاده کند. کمال‌گرایی مثبت از طریق ویژگی‌هایی مانند واقع‌بینی،پذیرش محدودیت‌های شخصی،انعطاف‌پذیری و احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخصی15،20و33از یک سو،اضطراب،و افکار منفی مرتبط با رقابت ورزشی را در حد واقعیت‌ها و ضرورت‌های مسابقهکنترل می‌کند و از سوی دیگر این امکان را برای فرد به وجود می‌آورد تا از استعدادهایروان‌شناختی(عاطفی و شناختی)و جسمانی خود به نحو مطلوب برای برتری و موفقیتاستفاده کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.