Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلولهای سفید و گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلیدواژه ها :

کورتیزول ،مکمل کربوهیدرات ،فعالیت بیشینه ،سلول های سفید ،گلوکز ـ

کلید واژه های ماشینی : بررسی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات، کربوهیدرات، کورتیزول، مصرف مکمل کربوهیدراتی، گلوکز و هورمون کورتیزول، فعالیت بیشینه بر تعداد سلول‌های، مصرف، تعداد سلول‌های سفید، لنفوسیت، هورمون کورتیزول در دختران

هدف تحقیق حاضر ، بررسی تاثیر مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های سفید ، گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار است . بدین منظور 20 دانشجوی داوطلب رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری تقسیم شدند . آزمودنی های گروه تجربی محلول کربوهیدرات را به میزان 5 سی سی و به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن قبل از فعالیت بیشینه مصرف و آزمودنی های گروه کنترل نیز به همین میزان محلول بدون کربوهیدرات استفاده کردند . نمونه های خونی به منظور بررسی تعداد سلول های سفید ، گلوکز و هورمون کورتیزول در زمان های قبل ، بلافاصله و 2 ساعت بعد از فعالیت اخذ شد . پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب و در دو سطح معنی داری نتیجه گرفته شد . نتایج نشان داد اگرچه دستکاری تغذیه های دستگاه ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد ، اما مصرف مکمل کربوهیدرات به روش انتخابی در این تحقیق بر متغیرهای مورد بررسی تاثیری نداشت. نویسنده : خسرو، مریم ، محبوبه ابراهیم ، نورشاهی ، نصرآبادی ـ

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارۀ 25-ص ص:30-21 تاریخ دریافت:83/09/28 تاریخ تصویب:83/11/13 بررسی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول‌های سفید وگلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار دکتر خسرو ابراهیم{P1P}-دکتر مریم نورشاهی-محبوبه نصرآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی-استادیار دانشگاه شهید بهشتی-کارشناس ارشد تربیت بدنی و علومورزشی چکیده {IBهدف تحقیق حاضر،بررسی تأثیر مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول‌های سفید(نوتروفیل،لنفوسیت و کل‌لکوسیت)،گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار است. liamtoh@miharbeworsohk:liamE P} حرکت شمارۀ 25-ص ص:30-21 تاریخ دریافت:83/09/28 تاریخ تصویب:83/11/13 بررسی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول‌های سفید وگلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار دکتر خسرو ابراهیم{P1P}-دکتر مریم نورشاهی-محبوبه نصرآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی-استادیار دانشگاه شهید بهشتی-کارشناس ارشد تربیت بدنی و علومورزشی چکیده {IBهدف تحقیق حاضر،بررسی تأثیر مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول‌های سفید(نوتروفیل،لنفوسیت و کل‌لکوسیت)،گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار است. تغییرات میزان کورتیزول آزمودنی‌های دو گروه در زمان‌های مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2-تغییرات میزان گلوکز خون آزمودنی‌های دو گروه در زمان‌های مختلف بحث و نتیجه‌گیری فعالیت شدید یا طولانی مدت سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند و احتمال ابتلا بهبیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد22 و 23. تغییرات سیستم ایمنی از جمله تغییرات لکوسیت‌ها و زیررده‌های آنها در هنگام تمرینات شدید و طولانی مدت به عواملی چون زمان،شدت و مدت فعالیت و رژیم غذایی،تراکمهورمون‌ها و سیتوکین‌ها بستگی دارد9،10 و 18که روشن شدن اثر این عوامل به تحقیقاتبیشتر و دقیق‌تری نیازمند است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.