Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 43 تا 52)

کلیدواژه ها :

دانشجو ،ورزشکار ،شادکامی و عوامل مربوط به آن ـ

کلید واژه های ماشینی : میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر، مقایسۀ میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار، دانشجویان ورزشکار دختر و پسر، ورزش، ورزشکار، ورزشکار دختر و پسر دانشگاه، دختر و پسر دانشگاه تهران، سلامت روانی، دختر ورزشکار از میزان شادکامی، روانی

تحقیق حاضر به منظور مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران انجام شده است . بدین منظور 282 دانشجوی ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران انتخاب شدند و به منظور بررسی میزان شادکامی آنها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که روایی آن در داخل کشور مشخص شده ، استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه مذکور در بین افراد مورد مطالعه و استخراج نتایج ، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که دانشجویان ورزشکار دختر نسبت به دانشجویان ورزشکار پسر از سلامت روانی ، خلق مثبت ، کارامدی و رضایت از زندگی بیشتری برخوردارند. هر چند در مورد شاخص عزت نفس این دو گروه در یک سطح قرار داشتند ، اما به طور کلی دانشجویان دختر ورزشکار از میزان شادکامی بیشتری برخوردار بودند. نویسنده : محمود ، رسول گودرزی ، حمایت طلب ـ

خلاصه ماشینی:

"نتایج و یافته‌های تحقیق نتایج تحقیق نشان می‌ده که بین رضایت از زندگی( 000/0-p )،کارامدی( 000/0-p )،خلق مثبت( 000/0-p )،سلامت روانی( 100/0-p )و میزان شادکامی( 000/0-p )دانشجویان دختر و پسر ورزشکار اختلاف معنی‌داری وجود دارد که در این مورد دانشجویاندختر ورزشکار در خصوص ویژگی‌های روانی رضایت از زندگی،کارامدی،خلق مثبت،سلامت روانی و شادکامی نسبت به دانشجویان پسر ورزشکار در وضعیت بهتری قرار داشتند. نتایج و یافته‌های تحقیق نتایج تحقیق نشان می‌ده که بین رضایت از زندگی( 000/0-p )،کارامدی( 000/0-p )،خلق مثبت( 000/0-p )،سلامت روانی( 100/0-p )و میزان شادکامی( 000/0-p )دانشجویان دختر و پسر ورزشکار اختلاف معنی‌داری وجود دارد که در این مورد دانشجویاندختر ورزشکار در خصوص ویژگی‌های روانی رضایت از زندگی،کارامدی،خلق مثبت،سلامت روانی و شادکامی نسبت به دانشجویان پسر ورزشکار در وضعیت بهتری قرار داشتند. جدول 1-شاخص‌های آماری مربوط به ویژگی‌های روانی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر (به تصویر صفحه مراجعه شود){P(1)- yrotnevni ssenippah drofxO P} (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ میزان عزت نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2-مقایسۀ میزان رضایت از زندگی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 3-مقایسۀ میزان کارامدی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ میزان عزت نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2-مقایسۀ میزان رضایت از زندگی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 3-مقایسۀ میزان کارامدی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 4-مقایسۀ میزان خلق مثبت ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 5-مقایسۀ میزان سلامت روانی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-مقایسۀ میزان ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 4-مقایسۀ میزان خلق مثبت ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 5-مقایسۀ میزان سلامت روانی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-مقایسۀ میزان ورزشکاران انفرادی و تیمی بحث و نتیجه‌گیری بررسی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان عزت نفس دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دریک سطح قرار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.