Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه لاکتات و حذف mtDNA لکوسیت های خون انسان پس از شرکت در یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 83 تا 98)

کلیدواژه ها :

استرس اکسایشی ،ژنوم میتوکندریایی ،حذف معمولی ،فعالیت هوازی وامانده ساز ،لاکتات خون ـ

کلید واژه های ماشینی : لاکتات، جهش، لاکتات خون، ورزش، استرس اکسایشی، رابطۀ لاکتات و حذف، حذف، حذف ژنوم میتوکندریایی لکوسیت‌های خون، ژنوم میتوکندریایی لکوسیت‌های خون انسان، فعالیت وامانده‌ساز

هدف از این مطالعه ، تعیین رابطه لاکتات و حذف mtDNA لکوسیت های خون انسان پس از شرکت در یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز است. بدین منظور 40 دانشجوی غیر ورزشکار که همگی سالم و غیر سیگاری بودند ، به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند . با توجه به دامنه سنی و شرایط طبیعی آزمودنی ها ، احتمال وجود جهش های mtDNA به صورت حذف معمولی 5 KG در حالت استراحت ضعیف بود. با این وجود ، به منظور اطمینان کامل از عدم وجود چنین جهشی ، قبل از شروع فعالیت وامانده ساز نیز تمامی آزمودنی ها از این نظر مورد بررسی قرار گرفتند تا در صورت وجود جهش احتمالی mtDNA در بعضی از نمونه های خونی قبل از انجام فعالیت وامانده ساز ، آزمودنی های مذکور از تحقیق خارج شوند . سپس فعالیت فزاینده وامانده ساز اجرا شد . بلافاصله بعد از فعالیت مذکور آز آزمودنی ها خونگیری به عمل آمد تا پس از استخراج DNA میتوکندری لکوسیت های خون ، حذف 5KB ژنوم میتوکندری ها با تکنینک های مولکولی Multiplex PCR مورد بررسی قرار گیرد. همچنین لاکتات خون ، به عنوان یکی از شاخص های استرس اکسایشی ، قبل و بعد از فعالیت اندازه گیری شد . پس از بررسی نرمالیته ، مقایسه میانگین های پیش و پس از آزمون لاکتات با آزمون t و متغیرهای غیر پارامتریک ، با آژمون خی دو ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج آزمون خی دو نشان داد که فعالیت شدید هوازی تا حد واماندگی موجب بروز جهش ژنی مذکور در افراد غیر ورزشکار می شود.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به نبود اطلاعات کافی دربارۀ نقش استرسی اکسایشی ناشی ازفعالیت بدنی دربروز آسیب‌های AND tm و همچنین اهمیت آن در بروز فرایند پیری و بیماری‌های استحاله‌ای،بر آن شدیم تا رابطۀ بین تغییرات لاکتات و حذف ژنوم میتوکندریایی لکوسیت‌های خون انسانرا پس از شرکت در فعالیت وامانده‌ساز مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به نبود اطلاعات کافی دربارۀ نقش استرسی اکسایشی ناشی ازفعالیت بدنی دربروز آسیب‌های AND tm و همچنین اهمیت آن در بروز فرایند پیری و بیماری‌های استحاله‌ای،بر آن شدیم تا رابطۀ بین تغییرات لاکتات و حذف ژنوم میتوکندریایی لکوسیت‌های خون انسانرا پس از شرکت در فعالیت وامانده‌ساز مورد بررسی قرار دهیم. جدول 1-ویژگی‌های فردی و زمان واماندگی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-میزان لاکتات خون در پیش و پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود){P(1)- noisnetxE P} &%02507RAHG025G% بررسی‌های حاصل از RCP xelpitluM نشان داد که جهش AND tm به صورت حذفمعمولی bk 5 در هیچ کدام از آزمودنی‌ها در قبل از شروع فعالیت وامانده‌ساز دیده نشد،اماجهش مذکور در 9 مورد از آزمودنی‌های گروه تحقیق در بعد از فعالیت وامانده‌ساز مشاهده شد(شکل 2). باوجود این به منظور اطمینان کامل از عدم وجود چنین جهشی،قبل از شروع فعالیت وامانده‌سازنیز تمامی آزمودنی‌ها از این نظر مورد بررسی قرار گرفتند تا در صورت وجود جهش احتمالی{P(1)- la te nessE naV P} جدول 3-ارتباط میان جهش AND tm و لاکتات خون در 3 مرحله (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری در بسیاری از تحقیقات انجام شده تا سال 2000،استخراج AND tm از طریق بیوپسیبافت‌های حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.