Skip to main content
فهرست مقالات

اثر ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : استرس اکسایشی زمان استراحت، ویتامین E، استرس اکسایشی، دارونما، زمان استراحت، مکمل ویتامین، توان هوازی، مصرف، ADM، رادیکال‌های آزاد

آسیب اکسایشی به DNA و RNA پروتئین ها و لیپیدها توسط رادیکال های آزاد را استرس اکسایشی می گویند. هدف این تحقیق بررسی اثر مکمل ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار بود. بدین منظور 20 دانشجوی تربیت بدنی به روش غیر تصادفی انتخاب و به دو گروه دریافت کننده مکمل ویتامین E و دارونما تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته از کپسول های 450 میلی گرم ویتامین E یا لاکتوز استفاده کردند . نمونه های خونی قبل و بعد از مصرف ویتامین Eو لاکتوز ، در حالت استراحت و پس از ورزش وامانده ساز گرفته شد . شاخص های استرس اکسایشی یعنی مالون دی آلوئید، پروتئین کربونیل شده و کراتین کیناز نیز اندازه گیری شد . اثر ویتامین E بر توان هوازی نیز به عنوان عملکرد استقامتی مورد بررسی قرار گرفت . تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T مستقل نشان داد که ویتامین E تغییر معنی داری در CP و CK زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز و توان هوازی ایجاد نمی کند ، ولی احتمالا MDA پس از ورزش وامانده ساز را کاهش می دهد . در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویتامین E تغییر معنی داری در پروتئین کربونیل شده ، کراتین کیناز و عملکرد استقامتی ایجاد نمی کند و ممکن است پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد . ورزشکاران استقامتی نیازی به مصرف مکمل E ندارند.

خلاصه ماشینی:

"در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ویتامین E (آلفاتوکوفرول)تغییر معنی‌داری در پروتئین کربونیل شده،کراتین کیناز و عملکرد استقامتی ایجاد نمی‌کند وممکن است پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ویتامین E (آلفاتوکوفرول)تغییر معنی‌داری در پروتئین کربونیل شده،کراتین کیناز و عملکرد استقامتی ایجاد نمی‌کند وممکن است پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد. جدول 1-ویژگی‌های ساختار بدنی و سن آزمودنی (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در زمان استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه: ADM -مالون دی‌آلدئید برحسب نانومول در میلی‌لیتر سرم؛ PC -پروتئین کربونیل شده برحسبنامومول در هر میلی‌گرم پروتئین؛ KC -کراتین کنیاز برحسب واحد بین المللی در لیتر سرم روش‌های آماری برای مقایسۀ متغیرهای وابستۀ دو گروه در زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز قبل وبعد از مصرف ویتامین E و دارونما،از آزمون T مستقل استفاده شد. جدول 1-ویژگی‌های ساختار بدنی و سن آزمودنی (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در زمان استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه: ADM -مالون دی‌آلدئید برحسب نانومول در میلی‌لیتر سرم؛ PC -پروتئین کربونیل شده برحسبنامومول در هر میلی‌گرم پروتئین؛ KC -کراتین کنیاز برحسب واحد بین المللی در لیتر سرم جدول 3-میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پس از ورزش وامانده‌ساز (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه:توان هوازی برحسب میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه بیان شده است. البته این دو تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 3-تغییرات فسفوکراتین کیناز بحث و نتیجه‌گیری مصرف مکمل ویتامین E سبب کاهش معنی‌دار ADM پس از ورزش وامانده‌ساز به مقدار10/7 درصد می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.