Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مکمل های غذایی کولین، عصاره مریم گلی، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلوکز بر خستگی و عملکرد عضلانی بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی دوهای شدید متناوب خاص فوتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 113 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : کولین، خستگی، عصارۀ گیاه، فوتبال، مکمل‌های کولین و عصارۀ گیاه، مصرف مکمل‌های کولین، تحقیق تأثیر مصرف مکمل‌های کولین، اسیدهای آمینۀ شاخه‌دار، عصارۀ گیاه سیج و گلوکز، گلوکز و اسیدهای آمینۀ

در این تحقیق تاثیر مصرف مکمل های کولین ، عصاره گیاه سیج ، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلکوز بر عملکرد عضلانی و برخی از مکانیسم ها و محل های احتمالی ایجاد و بروز خستگی محیطی و راهبردهای پیشگیری از آن در بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی انجام برنامه ورزشی دوهای شدید متناوب خاص فوتبال مورد بررسی قرار گرفته است . آزمودنی ها برنامه ورزشی خاص فوتبال یا دوهای رفت و برگشت شدید متناوب تا خستگی را انجام دادند . طی سه مرحله قبل از مصرف مکمل ها ، نیمه اجرای برنامه ورزشی و بلافاطله بعد از اتمام برنامه ورزشی 3 بار از سیاهرگ بازویی آزمودنی ها هر بار 5 سی سی نمونه خونی گرفته شد . در همان فاصله های زمانی ، آزمودنی ها تست POMS را انجام دادند که میزان احساس خستگی و توانمندی را اندازه گیری می کند . زمان فعالیت تا بروز خستگی و میزان درک فشار کار نیز در مرحله آخر برنامه ورزشی اندازه گیری شد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد مصرف مکمل های کولین و عصاره گیاه سیج ضمن ممانعت از کاهش میزان کولین پلاسما نسبت به میزان اولیه ، موجب افزایش سطح کولین و استیل کولین و فعالیت نرون های کولینرژیک و در نتیجه حفظ توان انفجاری بی هوازی ، کاهش میزان احساس خستگی ، افزایش میزان احساس توانمندی ، افزایش زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی و کاهش درک فشار کار بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال می شود.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های تحقیق در زمینۀ آزمون این فرضیه ومقایسۀ درون گروهی و بین گروهی توان انفجاری بی‌هوازی آزمودنی‌ها نشان می‌دهد که مصرفقبل و حین فعالیت بنی مکمل‌های کولین،عصارۀ گیاه سیج،گلوکز و اسیدهای آمینۀ شاخه‌داردر مقایسه با دارونما موجب حفظ توان انفجاری بی‌هوازی در گروهای آزمایشی کولین ومحرک کولینرژیک و گلوکز و اسیدهای آمینه شاخه‌دار بلافاصله بعد از انجام برنامۀ ورزشیدوهای شدید متناوب خاص فوتبال شده است که در این صورت فرضیۀ صفر رد می‌شود وفرضیۀ محقق مبنی بر تأثیر مصرف مکمل‌های کولین،عصارۀ گیاه سیج،گلوکز و اسیدهای آمینۀشاخه‌دار بر توان انفجاری بی‌هوازی آزمودنی‌ها و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم عضلانی و تأخیر خستگی محیطی در اواخر نیمۀ دوم فعالیت بدنی جایگزین آن می‌شود(بین گروهی/درون گروهی 100/0-P ، 900/0-P )(نمودار 3). یافته‌های تحقیق در مورد آزموناین فرضیه و مقایسه بین گروهی میزان درک فشار کار نشان می‌دهد که مصرف قبل و حینفعالیت بدنی مکمل‌های حاوی کولین و عصارۀ گیاه سیج و گلوکز و اسیدهای آمینه شاخه‌دار درمقایسه با دارونما موجب درک کمتر فشار کار آزمودنی‌ها در آخرین مرحلۀ برنامۀ ورزشیدوهای شدید متناوب خاص فوتبال شده است که در این صورت فرضیه صفر رد می‌شود وفرضیۀ محقق مبنی بر تأثیر مصرف مکمل‌های ورزشی حاوی کولین و عصارۀ گیاه سیج،گلوکز واسیدهای آمینۀ شاخه‌دار بر درک کمتر فشار کار و در نتیجه موجب بهبود عملکرد عضلانی وتأخیر در بروز خستگی محیطی در اواخر نیمه دوم فعالیت بدنی جایگزین آن می‌شود(بینگروهی 10/0-p )(نمودار 7)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.