Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر برنامه ی بازورود به جامعه، بر وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنیا

نویسنده:

(7 صفحه - از 22 تا 28)

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر «برنامه بازورود به جامعه» بر وضعیت روانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی که نمونه‌گیری از جامعه به‌صورت در دسترس و غیراحتمالی انجام شد، ۲۴ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا انتخاب شدند که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و در دو گروه مداخله (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه «مقیاس مجموعه علائم مثبت و منفی» و با روش مصاحبه جمع‌آوری شد. گروه مداخله به‌صورت عملی و نظری «برنامه بازورود به جامعه» را آموزش دیدند. برنامه شامل ۱۶ جلسه آموزشی بود که به‌صورت یک روز در میان و ۳ بار در هفته اجرا شد. بیماران گروه کنترل در طول اجرای برنامه فقط از درمان‌های معمول بیماران بستری در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، شامل دارودرمانی و کاردرمانی، استفاده می‌کردند. داده‌های به‌دست‌آمده از پژوهش با استفاده از آزمون تی برای دو گروه مستقل تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر این است که علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیای گروه مداخله در‌مقایسه‌با گروه کنترل، پس از اجرای برنامه بازورود به جامعه، تغییر معناداری نشان می‌دهد (۰/۰۵>P). هرچند تغییر در میانگین کل و ابعاد دیگر آن مشهود بود، ازنظر آماری تغییرات مربوط به این ابعاد شامل علائم مثبت و وضعیت روان‌شناسی عمومی و نمره کل، معنی‌دار نیست (P<0/05). نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، برنامه بازورود به جامعه باعث مهار و بهبود علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیا می‌شود که می‌توان این تفاوت معنی‌دار را در گروه مداخله به تاثیرگذاربودن برنامه نسبت داد؛ در‌حالی‌که در گروه کنترل این تفاوت مشاهده نشد.

کلیدواژه ها:

اسکیزوفرنیا ،علائم مثبت ،علائم منفی ،آسیب‌شناسی روانی عمومی ،برنامه بازورود به جامعه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.