Skip to main content
فهرست مقالات

انگیزش پیشرفت دانش آموزان با والدین وابسته به مصرف مواد مخدر

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 5 تا 14)

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزش پیشرفت در دانش آموزان با پدر وابسته به مصرف مواد مخدر انجام شد. روش این مطالعه از نوع علّی- مقایسه‌ای است و جامعه آماری آن تمام پدرهای دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی منطقه ۱۵ تهران در سال تحصیلی 92-۹3 بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس ۱۴۰ دانش‌آموز انتخاب شد. این دانش‌آموزان به دو گروه ۷۰ نفری با پدر سالم و ۷۰ نفر پدر وابسته به مصرف مواد مخدر و محرک تقسیم شد. ابزار پژوهش، آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بود. یافته‌های حاصل از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون t مستقل نشان می‌دهد بین انگیزش پیشرفت دانش- آموزان با والد سالم و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین افسردگی، اضطراب، استرس با پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد که برای مراکز مشاوره دانشجویان و کلینیک‌های روان‌شناختی حائز آهمیت خواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.