Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین گونه های الگویی هویت یابی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 239 تا 259)

امروزه، الگوگزینی و سبک­های الگویی به عنوان یکی از مولفه­ های کلیدی هویت ­یابی جوانان مورد توجه اندیشمندان و صاحب­نظران علوم انسانی قرار گرفته است. بر این مبنا، انواع گونه­ های الگویی هویت­ یابی شامل سبک­های الگویی سنتی، مدرن و سرگردان مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله شناسایی وضعیت انواع سبک­های الگویی هویت­ یابی در بین دانش ­آموزان و نقش تحصیلات والدین در گونه ­های الگویی در بین دانش­آموزان مقطع متوسطه در جامعه آماری مورد مطالعه می­باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و برای جمع آوری داده­ های تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ، اعتبار و روایی مقیاس­های سنجش گونه­ های الگویی سنتی، مدرن و سرگردان به ترتیب برابر با 0.69، 0.85، 75.0=a را مورد تایید قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش­ آموزان مقطع متوسطه شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 92-1391 می­باشند. با استفاده از فرمول نمونه­ گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­ اند. یافته­ های تحقیق بر مبنای میانگین مفروض 2.5، میانگین انواع سبک­های الگویی سنتی، مدرن و سرگردان به ترتیب برابر با 2.74، 2.15 و 2.01 را نشان می­دهد که حاکی از غالب بودن سبک الگویی سنتی در جامعه مورد مطالعه می­باشد. همچنین، تحلیل یافته­ ها با استفاده از آزمون F برابر با 2.120 در سطح اطمینان 95 درصد، تفاوت سبک الگویی مدرن بر مبنای سطح تحصیلات مادر دانش ­آموزان را نشان می­دهد.

خلاصه ماشینی:

"توصیف گویه های گونه ی الگویی مدرن ابعاد گویه ها میانگین گویه ها میانگین دوست دارم لباس هایی با رنگ شاد بپوشم 3/27 معمولا موهایم را ژل میزنم 1/71 پوشش به تیشرت و شلوار تنگ کوتاه علاقه مندم 2/28 پوشیدن لباس ها با نماد غربی برایم کلاس دارند 1/42 به لباس های بدن نما علاقه مندم 2/00 از نمادهای شیطان پرستی استفاده میکنم 1/09 فتا من به استفاده از تجملات علاقه مندم 2/92 مثل ورزشکاران و بازیگران خارجی رفتار میکنم 1/37 رـــردن در گفتار از الفاظ خارجی استفاده میکنم 2/34 دوست دارم مثل بازیگران خارجی لباس بپوشم 1/35 مر از چت کردن لذت میبرم 1/50 استفاده از نمادهای غربی برایم کلاس دارد 1/35 به سفرهای سیاحتی – گردشی علاقه مندم 3/54 به رستوران های مدرن وغذای فرنگی علاقه دارم 2/14 مطالعه کتاب های رمان را دوست دارم 2/55 حرکات موزون و ایروبیک را دوست دارم 2/03 به مطالعۀ کتاب های افسانه ای علاقه مندم 2/39 شو(موسیقی همراه با رقص ) را تماشا میکنم 2/02 فراغت به بدنسازی علاقه دارم 2/35 سریال های خانوادگی را از ماهواره دوست دارم 1/94 موسیقی پاپ فارسی غیرمجاز گوش میکنم 2/33 موسیقی بیکلام گوش میکنم 1/83 اغلب دوست دارم برای تفریح به کافیشاب بروم 2/23 به بیلیارد علاقه مندم 1/82 موسیقی رپ گوش میکنم 2/18 خواننده خارجی غیر فارسی گوش میکنم 1/62 به عنوان تفریح به پارتیهای شبانه علاقه مندم 1/37 مــلاکانتخاب فقط داشتن شهرت مثل بازیگران و خوانندگان خارجی برای من مهم است 1/72 بر مبنای جدول فوق که میانگین گویه های مفهوم گونه الگویی مدرن را نشان میدهد و در دامنه طیف ٤-١، میتوان گفت که دانش آموزان متمایل به گونه مدرن ، در پوشش خود به استفاده از لباس هایی با رنگ شاد با میانگین (٣/٢٧) و پوشیدن تیشرت و شـلوار تنـگ کوتاه با میانگین (٢/٢٨)، در ملاک انتخاب الگوها به داشتن شهرت بازیگران و خواننـدگان خارجی با میانگین (١/٧٢)، در نحوة گذران اوقـات فراغـت خـود بـه سـفرهای سـیاحتی- گردشی با میانگین (٣/٥٣) و تمایل به مطالعۀ کتـاب هـای رمـان بـا میـانگین (٢/٥٥) و در رفتارهای خود به استفاده از تجملات با میانگین (٢/٩٢) بیشترین علاقه و تمایـل را نشـان میدهند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.