Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه اثر افزایش قیمت آموزش عمومی بر رفاه خانواده های شهری به تفکیک گروه های درآمدی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 7 تا 30)

کلیدواژه ها :

سنجه تغییر جبرانی (CV) ،سنجه تغییر معادل (EV) ،سیستم مخارج خطی (LES) ،داده­های تابلویی(پنل)

کلید واژه های ماشینی : اثر افزایش قیمت آموزش عمومی ، افزایش قیمت آموزش عمومی ، مطالعه اثر افزایش قیمت آموزش ، رفاه ، قیمت آموزش عمومی بر رفاه ، اثر افزایش قیمت گروه کالایی ، سنجه‌های تغییر جبرانی و معادل ، افزایش قیمت خدمات آموزش عمومی ، مطلوبیت ، برآورد

در این مقاله اثر افزایش قیمت گروه کالایی و خدمات آموزش عمومی بر رفاه خانواده­ های شهری متعلق به دهکه ای مختلف درآمدی، با به کارگیری سنجه‌های ”تغییر جبرانی“ و ”تغییر معادل“ مطالعه و معادل پولی برای جبران کاهش سطح رفاهی یاد شده برآورد شده است. برای برآورد پارامترهای تقاضا از سیستم مخارج خطی (LES) و داده‌های خانواده­ های شهری در سالهای 1386 تا 1390 که در قالب دهکهای درآمدی دسته بندی شده اند، استفاده شده است. سنجه‌های تغییر جبرانی و معادل نشان دادند که سطح رفاه همگی دهکها با افزایش قیمت آموزش عمومی کاهش یافته است. دهکهای درآمدی بالاتر در مقایسه با دهکهای پایین تر، میزان درآمد فزون تری از دست داده اند. البته میزان درآمد از دست رفته خانواده­ های مرفه با وجود آن که بیشتر بوده ولی سهم درآمد از دست رفته آنان از سهم درآمد از دست رفته خانواده ­های متعلق به دهک‌های پایین درآمدی کمتر است. به بیان دیگر درآمد از دست رفته فزون­تر ناشی از افزایش قیمت آموزش عمومی برای دهک های بالاتر خانوارها به معنای برخورداری بیشتر آنان از خدمات آموزشی در مقایسه با خانوارهای وابسته به گروه های کم درآمد و تداوم بی عدالتی در توزیع فرصتهای آموزشی است.

خلاصه ماشینی:

"انصاری چکیده در این مقاله اثر افزایش قیمت گروه کالایی و خدمات آموزش عمومی بر رفاه خانواده های شهری متعلق به دهکهای مختلف درآمدی، با به کارگیری سنجه های "تغییر جبرانی" و "تغییر معادل " مطالعه و معادل پولی برای جبران کاهش سطح رفاهی یاد شده برآورد شده است . انصاری(١٣٩٢) با استفاده از داده های بودجه خانوار طی سالهای ١٣٨٣ تا ١٣٨٦، رفتار خانوارهای شهری را که در گروههای پنجگانه دسته بندی شده بودند به هنگام تغییر در قیمت آموزش مطالعه و معادل پولی برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانوارها در هنگام افزایش قیمت آموزش را برآورد کرده است . در این مطالعه با استفاده از داده های ترکیبی خانواده ها که از آمار بودجه خانوار طی سالهای ١٣٨٦ تا ١٣٩٠ فراهم آمده است ، تلاش شد با به کارگیری سنجه های تغییرات جبرانی و معادل ، تغییر در رفاه خانواده های شهری ناشی از افزایش قیمت آموزش عمومی که به تفکیک دهکهای مختلف درآمدی (هزینه ای) دسته بندی شده - اند، اندازه گیری شود. به بیان دقیق تر اگر سیاست افزایش قیمت خدمات آموزش عمومی به میزان ٢٥ درصد اعمال شود، سنجه تغییر جبرانی CV نشان میدهد که لازم است مبالغ ١٣١٠٠، ٢٢١٧٠ ،١٨٨١٤٧ ، ٣٥٠٩٧١، ٨١٨٤٦٤، ١٢٧٦٤٨٣، ١٤٨١٣٢٧، ١٦٧٤٤٢٤، ٣٣٨٨٢٤٩ و ٥٠٩٤٩٢٨ ریال به ترتیب به خانواده های شهری متعلق به هر یک از دهکهای درآمدی (از پایین به بالا) پرداخت شود تا در سطح مطلوبیت اولیه (پیش از تغییر قیمت آموزش عمومی) باقی بمانند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.