Skip to main content
فهرست مقالات

اثر بخشی آموزش برنامه غنی سازی رابطه بر بهزیستی ذهنی کارکنان آموزش و پرورش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 7 تا 22)

کلیدواژه ها :

رضایت از زندگی ،عاطفه مثبت ،عاطفه منفی ،بهزیستی ذهنی ،برنامه آموزش غنی­ سازی رابطه

کلید واژه های ماشینی : آموزش برنامه غنی‌سازی رابطه ، غنی‌سازی رابطه بر بهزیستی ذهنی ، برنامه غنی‌سازی رابطه بر بهزیستی ، برنامه آموزش غنی‌سازی رابطه ، تاثیر برنامه آموزش غنی‌سازی رابطه ، زوجین ، آموزش ، بهزیستی ذهنی کارکنان آموزش ، غنی‌سازی رابطه بر بهبود بهزیستی ، بهزیستی ذهنی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش غنی‌سازی رابطه بر بهبود بهزیستی ذهنی کارکنان آموزش و پرورش بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه بوده است. از مجموع 54 زوج فرهنگی ثبت نام کننده داوطلب و شاغل در آموزش و پرورش شهرستان منوجان کرمان، 24 نفر بعد از اجرای پیش­آزمون به طور هدفمند انتخاب و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه6 زوج). متغیر مستقل برنامه آموزش غنی سازی رابطه بود که در 8 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد، اما روی گروه گواه هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی ذهنی (SWB) بود. برای تحلیل داده­ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد برنامه آموزش غنی­سازی رابطه بر بهبود بهزیستی ذهنی زوجین و مولفه­های آن شامل افزایش رضایت از زندگی، افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی موثر بود. لذا می­توان نتیجه گرفت آموزش برنامه غنی­­سازی رابطه با تاثیر مثبت بر بهزیستی ذهنی و کمک به بهبود آن از طریق آموزش همدلی و حل مسئله و به خصوص مهارتهای مذاکره می­تواند رشد بهزیستی ذهنی را در زوجین بهبود بخشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.