Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثربخشی روشهای آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش‌آموز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 101 تا 120)

کلیدواژه ها :

آموزش ،یادگیری ،مهارت خودآگاهی ،روش سخنرانی ،روش بحث گروهی

کلید واژه های ماشینی : یادگیری مهارت خودآگاهی دانش‌آموزان ، مقایسه اثربخشی روشهای آموزشی سخن‌رانی ، یادگیری مهارت خودآگاهی دانش‌آموزان تأثیر ، بحث گروهی بر یادگیری مهارت ، آموزش ، یادگیری مهارت خودآگاهی دانش‌آموزان پسر ، دانش‌آموزان ، سخن‌رانی و بحث گروهی ، آزمون ، آزمون

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی روشهای آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی شهر تویسرکان در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفته است. برای این منظور 51 دانش‌آموز سال دوّم راهنمایی از یک مدرسه راهنمایی به طور تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. برای آزمودن فرضیه ­های پژوهش از طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. دو گروه آزمایش سخنرانی و بحث گروهی به مدت یک ماه و نیم (شش جلسه) تحت تاثیر متغیر مستقل یعنی اجرای دو روش آموزشی سخنرانی و بحث گروهی قرار گرفتند، اما گروه کنترل تحت هیچ نوع آموزشی قرار نگرفت. در پایان (جلسه هفتم) برای هر سه گروه پس ­آزمون اجرا شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودآگاهی استفاده شد. تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون T مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه، نشان داد که آموزش با دو روش سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش‌آموزان تاثیر مثبت می گذارد،‌ اما یادگیری دانش‌آموزان با روش بحث گروهی بیشتر از روش سخنرانی بوده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.