Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی سبکهای دلبستگی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 121 تا 132)

کلیدواژه ها :

عملکرد تحصیلی ،سبک دلبستگی ،سبک دلبستگی اجتنابی ،سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی دوسوگرا

کلید واژه های ماشینی : سبک دلبستگی ، سبک دلبستگی ایمن ، سبکهای دلبستگی با عملکرد تحصیلی ، بررسی رابطۀ سبکهای دلبستگی ، رابطۀ سبکهای دلبستگی با عملکرد ، میان سبک دلبستگی ایمن ، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ، سبک دلبستگی ایمن عملکرد ، قدرت پیش‌بینی سبک دلبستگی ایمن ، دلبستگی ایمن عملکرد تحصیلی

هدف از این پژوهش تعیین رابطه سبکهای دلبستگی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران بوده است. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه ­گیری چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سبکهای دلبستگی که دارای 21 سوال پنج گزینه ای در سه سبک ایمن، اجتنابی و دوسوگرا بود استفاده شد. به علاوه میانگین نمرات دانش‌آموزان در یک سال تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش غیرآزمایشی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از روی نمرات سبکهای دلبستگی می­توان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کرد. قدرت پیش‌بینی سبک دلبستگی ایمن بیشتر از سبک اجتنابی و سبک دوسوگراست. میان سبک دلبستگی ایمن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و میان سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دوسوگرا رابطه منفی و معنادار وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را تسهیل می­کند و به مثابه سپری در برابر ناملایمات، افت و شکست تحصیلی و وقایع غیر منتظره قرار می­گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.