Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 95 تا 113)

کلیدواژه ها :

مشارکت ،سرعین ،جوامع محلی ،گردشگری جامعه‌محور ،صنعت گردشگری پایدار

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، مشارکت ، سرعین ، صنعت گردشگری پایدار ، جوامع محلی در صنعت گردشگری ، نقش مشارکت جامعۀ محلی ، مشارکت جوامع محلی در صنعت ، توسعۀ پایدار گردشگری ، وضعیت مشارکت ساکنان محلی سرعین ، گردشگری جامعه محور

غفلت از جوامع محلی در فعالیت‌های صنعت گردشگری خلایی اساسی در برنامه‌ریزی مشارکتی به‌منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری محسوب می‌شود. الگوی توسعة گردشگری جامعه‌محور می‌کوشد بخشی از این خلا اساسی را پر کند. تحقیق حاضر با محوریت الگوی توسعة گردشگری جامعه‌محور به‌دنبال تعیین وضعیت مشارکت ساکنان محلی سرعین در زمینة گردشگری پایدار و همچنین معرفی رویکرد مشارکتی به‌عنوان راهبردی برای توسعة پایدار گردشگری در منطقة مورد مطالعه بوده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در این زمینه، مطالعة پیمایشی با استفاده از نرم‌افزار Spss و بهره‌گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سازوکار صنعت گردشگری در سرعین به‌گونه‌ای است که بیشتر ساکنان بومی در آن نقشی ندارند و مشارکتی عینی در فعالیت‌های گردشگری ندارند. با این‌همه، پتانسیل مشارکتی در آن به‌منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری به‌ترتیب اولویت از طریق ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی گردشگری قابل حصول است. موارد اخیر به‌ترتیب با ضرایب بتای 611/ 0، 198/ 0 و 118/ 0 و مجموع همبستگی 683/ 0 و ضریب تعیین 467/ 0 نقش موثری در توسعة پایدار گردشگری سرعین داشته‌اند. بدین‌ترتیب، مشارکت اقتصادی در درجة اول و مشارکت زیست‌محیطی در درجة دوم از طریق تاثیرگذاری بر مشارکت اجتماعی- فرهنگی ساکنان، زمینة توسعة پایدار گردشگری را در سرعین فراهم می‌سازند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.