Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین جامعه شناختی مدیریت حریم شخصی کاربران جوان فیس بوک شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

در شبکه های اجتماعی مجازی،اطلاعاتی از کاربران وجود دارد که بخشی از این اطلاعات به حریم خصوصی آنها مربوط می شود و خطر فاش شدن با سرقت این اطلاعات،تهدیدی برای حریم خصوصی آنها است.بین این شبکه های اجتماعی،فیس بوک بارها به قانون شکنی در این زمینه متهم بوده است.در این شبکه،اطلاعات کاربر حتی بعد ازانصراف از عضویت ذخیره می شود.هدف مقاله حاضر،تبیین جامعه شناختی مدیریت حریم شخصی جوانان در شهر اصفهان است.روش این مقاله،پیمایش و اطلاعات به کمک پرسش نامه ای جمع آوری شده که پژوهشگر تهیه کرده است.کاربران اصفهانی فیس بوک،جامعه آماری مقاله را تشکیل می دهند و روش نمونه گیری،آسان یا در دسترس است.از بین جامعه آماری،تعداد 384 نفر به سوالات پاسخ دادند که 209 نفر از آنها مردان و 175 نفر،زنان هستند.اعتبار مقاله براساس اعتبار صوری،سازه ای،روایی و به کمک آلفای کرونباخ تضمین شده است.یافته های مقاله نشان می دهد نزدیک به 67%افراد از گزینه های امنیتی مربوط به حریم شخصی آگاه هستند؛اما بین از 60% پاسخ گویان نام کامل و جنسیت خود را اعلام می کنند.رابطه معنی داری بین هویّت،استفاده آیینی،میزان استفاده،زمان عضویت و اثر شخص سوم با مدیریت حریم شخصی در فیس بوک وجود دارد؛اما این رابطه علی درباره جنیست برقرار نیست.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.