Skip to main content
فهرست مقالات

ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 21 تا 31)

چکیدهآگاهی از درک و نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش مدرسه بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی آنها در فعالیت‌های حرکتی است و سهم عمده‌ای در توسعة سبک زندگی فعال زنان آینده جامعه دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر رشت (12472نفر) تشکیل می‌دادند که با احتمال افت آزمودنی‌ها، 435 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته آزمون (1388) بود که با تغییر و اصلاح اندکی مورد استفاده قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن به وسیلة ده نفر از اساتید دانشگاهی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد(75/.=r ). تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کروسکال‌والیس، خی‌دو و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری 05/ 0 > P نشان داد اغلب دانش‌آموزان (7/ 88درصد) درک مثبتی نسبت به درس تربیت‌بدنی و ورزش دارند و هم‌چنین بیشتر دانش‌آموزان (49/ 88 درصد) درک مثبتی از توانایی‌های خود در این درس داشتند. ضمنا بین ادراک دانش‌آموزان پایه‌های مختلف از درس تربیت‌بدنی و هم‌چنین درک‌ آنها از میزان توانایی‌های‌شان در این درس، تفاوت معنی داری وجود داشت و دانش‌آموزان پایه اول در این دو متغیر در رتبه بالاتری قرار داشتند. هم‌چنین دانش‌آموزان، دروس ریاضی، علوم، زبان انگلیسی و زبان عربی را مهم‌تر و درس پرورشی را کم اهمیت‌تر از درس تربیت‌بدنی می‌دانستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.