Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید روستایی ناحیه الموت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (23 صفحه - از 19 تا 41)

تعاونی‌های روستایی یکی از مهم‌ترین نهاد­های تولید محصولات کشاورزی محسوب می­شود. تعیین میزان کارایی یا عملکرد این نهادها می­تواند نقش بسزایی در تصمیم­گیری­های مدیران و برنامه­ریزان مناطق روستایی داشته باشد. به همین منظور، در این مطالعه جهت برآورد کارایی اقتصادی تعاونی‌های تولید روستایی ناحیه الموت از روش تحلیل پوششی داده‌های تصادفی (SDEA) استفاده شده است. سپس، به‌منظور بررسی عوامل موثر بر کارایی تعاونی‌ها، از مدل رگرسیونی بوت استرپ استفاده گردید. داده­های موردنیاز مربوط به سال 94-1393 بوده است که با تکمیل پرسشنامه‌ توسط 43 نفر از اعضای تعاونی­های نمونه جمع­آوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش پانل متخصصان و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده‌های استخراجی از پرسشنامه­ها به کمک نرم­افزار Excel و حل مدل­های ارائه شده به کمک نرم­افزار GAMS نسخه 1/24 صورت گرفته است. نتایج نشان داد کارایی تصادفی تعاونی‌های روستایی ناحیه الموت در سطح نسبتا متوسطی (79 درصد) قرار دارد. همچنین، سطح تحصیلات مدیرعامل، برگزاری کلاس‌های آموزشی و بازدید از مراکز علمی و میزان سرمایه‌گذاری در تعاونی تاثیر معنی‌دار بر کارایی و عامل مسافت تعاونی تا مرکز شهر، اثر معکوس بر کارایی تعاونی‌های کشاورزی موردمطالعه داشته است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه تئوری لند لوور٢ میتوان مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی را برای تعیین کارایی DMUk به صورت زیر نشان داد )به تصویر صفحه مراجعه شود) در روابط فوق ، عامل ادغام (محدود شده ) شعاعی نهاده و(٠,١) ∋ احتمال برآورده شدن محدودیت ها است . جدول شماره (٥): میزان کارایی تعاونیهای روستایی ناحیه الموت تحت شرایط ریسک پذیری (با محدودیت شانس α) )به تصویر صفحه مراجعه شود) افزون بر یافته های فوق ، نتایج جدول شماره ٥ حاکی از آن است که میزان متوسط کارایی واحدهای دامداری (٧١ تا ٧٥ درصد) در ناحیه الموت تحت شرایط عدم قطعیت و ریسک پذیری داده ها نسبت به واحدهای زراعی- باغی (٨٧ تا ٨٩ درصد) و آبزیپروری (٩١ تا ٩٤ درصد) پایین تر است که این امر ضعف برنامه های مدیریتی در فرآیند تولید دام (گاو، گوسفند و گوساله ) و عملکرد نامناسب واحدهای دامداری ناحیه را نشان میدهد. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل کارایی تصادفی با محدودیت شانس میتوان نتیجه گرفت که میزان مطلوب کارایی تعاونیهای تولید روستایی و کشاورزی ناحیه الموت در سطح آلفای ٠/٥٠ درصد حاصل میشود که در برآورد اول جدول شماره ٥ آورد شده است و بیشتر از برآوردهای دوم و سوم این جدول (در سطح آلفای ٠/٧٥ و ٠/٩٥ درصد) قابل اعتماد است . علاوه بر متغیرهای توصیفی فوق ، اثرات عوامل کیفی دیگری مانند شغل دوم مدیرعامل و نوع مالکیت نیز بر روی کارایی تعاونیها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که نتایج به دست آمده عدم معنیداری اثرات این متغیرها را بر کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید روستایی ناحیه الموت نشان داد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.