Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی جامعه‌شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه بر آرا بوردیو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 1 تا 30)

در نتیجه انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات و به دنبال آن جهانی‌شدن در دنیای امروز که با طرح مسأله عدم‌قطعیت و به پایان رسیدن دوران علم زدگی دریچه­ای نو به سوی انسان امروز باز شد و همین امر آغاز عصر پست­مدرن را نوید داد. به دنبال آن هنر پست­مدرن و لباس پست‌مدرن (لباس مفهومی) نیز شکل می‌گیرد. هنرمندان پست‌مدرن در این زمان با استفاده از تلفیق لباس با ویژگی­های هنرهای تجسمی، حالات و صفات انسانی، حرکات اندام و گاه توانایی‌های بازیگری، مفاهیم موردنظر خود را نمایان ساخته­اند و به این صورت است که لباس به عنوان مفهومی هنری مدنظر قرار می­گیرد. هدف اصلی این لباس­ها صرفاً پوشش بدن انسان نیست، بلکه نمایش صفات، احساسات و اندیشه­های انسان است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش­ اسنادی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به بررسی مفهوم لباس و تلقی لباس در هنر پست‌مدرن با تکیه بر نظریات جامعه­شناس فرانسوی معاصر، پیر بوردیو بپردازد. نتایج پژوهش نشان می­دهد لباس در آثار هنرمندان، بی‌واسطه یک اثر هنری و دارای بیان تلقی می­شود که می­تواند با مخاطب به دلیل نزدیکی با بدن و همراهی انسان در تمام ادوار تاریخی، به صورت ملموس ارتباط برقرار سازد؛ بنابراین شاهدیم که شکل تجسمی لباس در مقابل تفکر غالب کاربردی آن در تلاش برای کسب جایگاه در میدانی است که بوردیو آن را میدان قدرت می­نامد؛ اما این ورود و تعریف ارایه شده جدید از لباس هنوز نتوانسته است در میدان­های قدرت هنری به علت کمبود حجم و مقدار سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از وضعیت مطلوب و درخوری برخوردار شود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نشان میدهد لباس در آثار هنرمندان ، بیواسطه یک اثر هنری و دارای بیان تلقی میشود که میتواند با مخاطب به دلیل نزدیکی با بدن و همراهی انسان در تمام ادوار تاریخی، به صورت ملموس ارتباط برقرار سازد؛ بنابراین شاهدیم که شکل تجسمی لباس در مقابل تفکر غالب کاربردی آن در تلاش برای کسب جایگاه در میدانی است که بوردیو آن را میدان قدرت مینامد؛ اما این ورود و تعریف ارایه شده جدید از لباس هنوز نتوانسته است در میدان های قدرت هنری به علت کمبود حجم و مقدار سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از وضعیت مطلوب و درخوری برخوردار شود. با توجه به این موضوع که لباس برخاسته از فرهنگ عامه است و به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار میکند، ما شاهد معرفی و تثبیت آن به عنوان ابزار بیان هنری هستیم ، به طوری که لباس امروزه تبدیل به شاخصی قوی شده است ؛ ابزاری که هنرمند مفهوم گرا با استفاده از آن به بیان ایدئولوژی، نقد اجتماعی، فرهنگی و یا دیگر مسائل پیرامون خود و به طورکلی دغدغه های درونی خود میپردازد (جوادی یگانه و کشفی، ١٣٨٦: ٤٦). Sociological concept of clothing in contemporary art Relying on Bourdieu's theory 1 Marzieh Zare Zahra Rahbarnia2 Abstract As the result of information explosion and communication development and accordingly, globalization in the modern world, a new window of science has opened and the post- modernism era has been born by raising the uncertainty problem and coming to the end of deconstructivism."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.