Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذایی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 219 تا 237)

کلیدواژه ها :

صنایع غذایی ،نظریه پردازی داده بنیاد ،کارآفرینی فردی ،مدل فرایندی کارآفرینی

کلید واژه های ماشینی : فرایندی کارآفرینی در صنایع غذایی ، کارآفرینی ، مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع ، طراحی مدل فرایندی کارآفرینی ، حوزة کارآفرینی در صنایع غذایی ، صنایع غذایی کشور ، صنعت ، بازار ، پژوهش ، صنایع غذایی ایران

با توجه به اهمیت کارآفرینی در شکوفایی و توسعه کشور، درک فرایند مطلوب وقوع آن در هر حوزه و رشته صنعت ضروری به نظر میرسد. در این میان ، پژوهشگران تحقیق حاضر صنایع غذایی کشور را مد نظر قرار داده اند که بسیاری از ویژگیهای خاص از جمله بازار مصرف وسیع داخلی را دارد. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذایی کشورمان است . این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات نظری و کاربردی است . روش تحقیق برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی و پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که راهبرد آن مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است و با مدنظر قراردادن افراد مطلع در حوزة کارآفرینی در صنایع غذایی به عنوان جامعه آماری ، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، سیزده نفر را به عنوان خبرگان تحقیق انتخاب کرده است . سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده ها تحلیل شده اند. در مدل فرایندی تجویزی این پژوهش ، پدیدة اصلی تشخیص فرصت مناسب به منظور دستیابی و توسعه بازار و بهره برداری از آن است که ناشی از عوامل فردی ، شخصیتی و شغلی است . اگر کارآفرین در شرایط زمینه ای و محیطی مناسب قرار گیرد، میتواند راهبردها یا گام های ویژه و متنوعی را به منظور شناسایی و بهره برداری از فرصت در پیش گیرد که موجب پیامدهای متنوعی در دو سطح خرد و کلان میشود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.