Skip to main content
فهرست مقالات

نظرات حسابرس بر مدیریت سود

نویسنده:

کلیدواژه ها :

فعالیت اقتصادی ،نقدینگی ،مدیریت سود ،ﺣﺴﺎﺑﺮس ،مشکلات مالی

کلید واژه های ماشینی : حسابرس ، مدیریت سود ، حساب‌رسی مشروط بر تداوم فعالیت ، فعالیت شرکت و اقلام تعهدی ، تداوم فعالیت شرکت و اقلام ، اقلام تعهدی اختیاری ، نظرات حسابرس بر مدیریت سود ، اظهارنظر حساب‌رسی مشروط بر تداوم ، حسابداری ، پژوهش

وجود بحران مالی چه به صورت محلی و چه به صورت جهانی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در سال 2008 بحران جهانی مالی بسیاری از شرکت های موفق را نیز به ستوه آورد. در دوران بحران مشکلات مربوط به نقدینگی و مشکلات مالی تشدید می شود و خطر ورشکستگی نیز بیشتر می شود. در حقیقت، این خطرات بر روی تمام افراد درگیر با فعالیت های شرکت ها، افزایش می یابد. مدیریت سود حالتی است که در آن مدیران واحدهای تجاری، سود را مطابق با میل خود گزارش مینمایند و نه مطابق با محتوای اقتصادی فعالیتهای واحد تجاری. اگرچه حسابرس ها این انگیزه را دارند که مستقل باشند. عدم رضایت آنها به منظور گزارشات برخلاف میل صاحبان شرکت ها، ممکن است آنها را در طی این بحران ها مجبور کند، حقایق را انعکاس ندهند. وقتی شرایط اقتصادی، قانونی و قضایی برای حسابرس ها قابل تحمل نمی شود، آنها به این محرک ها پاسخ می دهند و احتمال آنکه گزارشات با کیفیت پایین ارائه دهند زیاد است. برعکس، وقتی تغییراتی بوجود می آید که حرفه ی آنها را تحت نظر قرار می دهد، احتمال انتشار نظر مشروط به دلیل مساله تداوم فعالیت بیشتر می شود. محیط اقتصادی کنونی سوالات جدیدی در مورد نقش حسابرسان در مورد استمرار اطمینانا استفاده کنندگان از گزارشات حسابرسی را، مطرح می کند. بنابراین، ارزیابی رابطه ی میان نظر حسابرسی و مدیریت سود امری حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین نظرات حسابرسی بر مدیریت سود شرکتها می باشد. روش مورد نظر برای انجام این پژوهش شبه تجربی و از نوع پس رویداد (با استفاده از اطلاعات گذشته)، در حوزه پژوهشات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. نتایج این پژوهش می تواند، مورد استفاده سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های مختلف قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"288676 منبع: یافته های محقق نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که احتمال آماره t برای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای اظهار نظر حسابرسی مشروط ، بازده دارایی ، نسبت فروش شرکت ، نسبت مجموع موجودی کالا و حسابهای دریافتنی به کل دارایی ، لگاریتم طبیعی تعداد سالهای عمر شرکت و اندازه شرکت بر تداوم فعالیت شرکت و اقلام تعهدی اختیاری کمتر از 5% است ازاین رو ضریب برآوردی متغیر فوق در سطح 5 درصد معنادار می باشد و میزان تأثیر گذار بودن با استفاده از ضرایب برآوردی مشخص می‌گردد. 394534 منبع: یافته های محقق نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که احتمال آماره t برای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای اظهار نظر حسابرسی مشروط ، آشفتگی مالی، بازده دارایی ، نسبت فروش شرکت ، نسبت مجموع موجودی کالا و حسابهای دریافتنی به کل دارایی، نسبت کل بدهی شرکت به کل دارایی ، لگاریتم طبیعی تعداد سالهای عمر شرکت و اندازه شرکت بر تداوم فعالیت شرکت و اقلام تعهدی اختیاری کمتر از 5% است ازاین رو ضریب برآوردی متغیر فوق در سطح 5 درصد معنادار می باشد و میزان تأثیر گذار بودن با استفاده از ضرایب برآوردی مشخص می‌گردد. اما با توجه ضریب اظهارنظر حسابرسی مشروط بر تداوم قعالیت که برابر با 033/0 می باشد که در مقایسه با فرضیه یک (032/0) افزایش 001/0 داشته است مشخص می‌شود که افزایش آشفتگی مالی رابطه بین اظهار نظر حسابرسی مشروط بر تداوم فعالیت را قویتر می‌کند و احتمال آماره t برای متغیرهای نوع موسسه حسابرسی ، زیان ، تغییر مدیریت و تغییر حسابرس بر تداوم فعالیت شرکت و اقلام تعهدی اختیاری بیشتر از 5% است؛ از این رو ضریب برآوردی متغیر فوق از لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.