Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد موسسات سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلیدواژه ها :

سرمایه فکری ،عملکرد موسسات سرمایه گذاری ،ضریب مشتری و ارزش افزوده سرمایه انسانی

کلید واژه های ماشینی : حاشیه سود خالص موسسات سرمایه‌گذاری ، نسبت حاشیه سود خالص موسسات ، سود خالص موسسات سرمایه‌گذاری رابطه ، بورس اوراق بهادار تهران ، | شرح متغیرها تعداد ضرب ، سرمایه فکری ، عملکرد موسسات سرمایه‌گذاری ، | جدول | مقایسه نتایج ، تحقیق | تعیین ، سرمایه فکری و عملکرد

دنیای تجارت امروزی از طریق پدیده هایی مثل تجارت الکترونیک، جهانی سازی، رتبه های بالای رقابت، تکامل سریع تکنولوژی جدید، تغییر سریع تقاضاهای ارباب رجوع و همچنین تغییر ساختاراهای اقتصادی و سیاسی شناسانده می شود. بنابراین هدف اصلی از این پژوهش تاثیر هزینه سرمایه بر شاخصهای مالی و اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تجربه نشان داده که سرمایه فکری یک نقش مهم و فزاینده ای را در مزایای رقابتی شرکت ایفا میکند که می تواند سود شرکت را افزایش دهد (هزلینا و زوبیده، 2008). طبق تئوری منبع محور یک شرکت برای توسعه مزیت رقابت باید دارای منابع و قابلیت هایی باشد، که برتر از منابع و قابلیت های رقبایش باشد. تئوری مبتنی بر منابع، روی منابع و استقرار آن ها در سازمان متمرکز می شود که به ارزش افزایی و اصول مدیریتی استراتژیک منجر گردد (پیارد و ریلندر، 2001). هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد موسسات سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی از نوع تجربیمی باشد که هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 الی 1393 می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده می شود. نتایج نشان داد ضریب مشتری و ارزش افزوده سرمایه انسانی با نسبت حاشیه سود خالص موسسات سرمایه گذاری رابطه دارد. همچنین نتایج نشان داد ضریب سرمایه انسانی با نسبت حاشیه سود خالص هیچ گونه رابطه ای ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین فرض ‌ /‌ پذیرفته شده و فرضیه چهارم تایید می شود و با اطمینان 95 درصد ‌نتیجه می گیریم بین ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی ونسبت حاشیه سود خالص موسسات سرمایه گذاری ‌رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ‌ با توجه به ارتباط مثبت بین ضریب مشتری ونسبت حاشیه سود خالص موسسات سرمایه گذاری، می توان این ‌گونه استنباط کرد که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1393 هر وقت ‌ترجیح داده اند که ضریب مشتری رد یا تایید شود. ‌ با توجه به عدم ارتباط مثبت بین ضریب سرمایه انسانی ونسبت حاشیه سود خالص موسسات سرمایه گذاری، می ‌توان این گونه استنباط کرد که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1393 ‌هر وقت ترجیح داده اند که ضریب سرمایه انسانی رد یا تایید شود. بنابراین فرض /‌ ‌ پذیرفته شده و فرضیه چهارم تایید می شود و با اطمینان 95 درصد ‌نتیجه می گیریم بین ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی ونسبت حاشیه سود خالص موسسات سرمایه گذاری رابطه ‌مثبت و معناداری وجود دارد. ‌ با توجه به ارتباط مثبت بین ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی ونسبت حاشیه سود خالص موسسات سرمایه ‌گذاری، می توان این گونه استنباط کردکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ‌‌1389 تا 1393 هر وقت ترجیح داده اند که ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی رد یا تایید شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.