Skip to main content
فهرست مقالات

حسابرسی عملکرد و ارتقاء کیفیت و کارایی فعالیت های دستگاه های اجرایی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

حسابرسی عملکرد ،ارتقای کیفیت و کارایی ،مولفه های حسابرسی

کلید واژه های ماشینی : حسابرسان ، حساب‌رسی عملکرد ، اجرای حساب‌رسی عملکرد ، موانع اجرای حساب‌رسی عملکرد مدیریت ، اجرای مناسب حساب‌رسی عملکرد ، پژوهش ، حساب‌رسی عملکرد موجب بهبود فعالیت ، حساب‌رسی عملکرد و ارتقاء کیفیت ، مدیریت ، بررسی موانع اجرای حساب‌رسی عملکرد

در این پژوهش حسابرسی عملکرد و ارتقای کیفیت و کارایی فعالیت های دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.برای دستیابیبه این هدف، تعداد 159 نفر از حسابرسان، مستشاران و معلونان دیوان محاسبات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه داده های مورد نظر جمع آوری شد. ضمن اینکه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثربخشی یکی از مولفه های حسابرسی عملکرد بوده است و حسابرسان بایستی در فعالیت های مربوط به خط مشی گذاری به منظور اجرای مناسب حسابرسی عملکرد درگیر شوند هم چنین حسابرسان گزینه مناسبی برای اجرای حسابرسی عملکرد می باشند و مشاغل و حرفه های دیگری بایستی در حسابرسی عملکرد درگیر باشند. موانعی در اجرای حسابرسی عملکرد وجود دارد و حسابرسی عملکرد موجب بهبود فعالیت های بخش های اجرایی گشته است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج به دست آمده نشان می دهد تفاوت معنی داری بین آماره به دست آمده از پژوهش و میانگین فرضی وجود دارد که با مراجعه به میزان میانگین آن می توان گفت که حسابرسان باید در فعالیت های مربوط به خط مشی گذاری به منظور اجرای مناسب حسابرسی عملکرد درگیر شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد تفاوت معنی داری بین آماره به دست آمده از پژوهش و میانگین فرضی وجود دارد که با مراجعه به میزان میانگین آن می توان گفت که حسابرسان گزینه مناسبی برای اجرای حسابرسی عملکرد می باشند بنابراین، فرضیه سوم پژوهش تایید می شود. تحولات به وجود آمده طی سال های اخیر در علم مدیریت و علوم مالی به همراه افزایش انتظارات نمایندگان مردم و سایر استفاده کنندگان از نتایج حسابرسی ها، ناکارآمدی های حسابرسی مالی برای برخی مقاصد خاص را پدیدار ساخته و ضرورت استفاده از انواع جدیدتر حسابرسی از جمله حسابرسی عملکرد را برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از گزارشات حسابرسی، اجتناب ناپذیر ساخته است؛ بنابراین سوال اصلی این تحقیق این است که آیا حسابرسی عملکرد موجب ارتقای کیفیت اثربخشی و کارایی فعالیت های دستگاه های اجرایی شهر تهران خواهد شد یا خیر؟ مبانی نظری پژوهش دو نوع ادبیات تحقیقاتی در زمینه‌ی حسابرسی عملکرد وجود دارد: نوع اول شامل؛ مطالعاتی است که بر توسعه و پیاده‌سازی حسابرسی عملکرد در کشورهای مختلف متمرکز است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.