Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین با شدت بالا و متوسط بر میزان کلسترول،HDL، LDL و VO2max مردان چاق

نویسنده:

کلیدواژه ها :

کلسترول ،HDL ،مردان چاق ،LDL ،VO2max تمرین با شدت بالا ،تمرین با شدت متوسط

obese men ،total cholesterol ،VO2max of high intensity exercise ،moderate intensity exercise ،LDL ،HDL

کلید واژه های ماشینی : LDL ، HDL ، تمرین با شدت بالا ، کاهش معنادار در میزان کلسترول ، میزان کلسترول ، شدت بالا و متوسط ، گروه تمرین با شدت بالا ، تمرین با شدت متوسط ، تمرین باعث افزایش معنادار ، مردان چاق

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع تمرین با شدت بالا و متوسط بر میزان کلسترول، LDL، HDL و VO2max مردان چاق است. روش بررسی: 40 مرد چاق به صورت تصادفی در 3 گروه تمرین با شدت بالا (15 نفر)، تمرین با شدت متوسط (15 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. از آزمودنی ها پیش و پس از 4 هفته تمرین نمونه خون گرفته شد. همچنین VO2max آزمودنی ها پیش از آزمون و 48 ساعت پس از تمرین بوسیله آزمون بروس اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، تمرین با شدت بالا باعث کاهش معنادار در میزان کلسترول و LDL و همچنین افزایش در میزان VO2max شد. این تمرین باعث افزایش معنادار در میزان HDL نشد. تمرین با شدت متوسط باعث کاهش معنادار در میزان کلسترول، LDL و همچنین افزایش میزان VO2max شد. اما این تمرین تاثیر معناداری بر میزان افزایش HDL نشد. نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرین با شدت بالا و متوسط اثرات مفیدی بر برخی شاخص های خطر ساز قلبی عروقی داشته است. واکنش HDL و LDL بیشتر متاثر از شدت وطول دوره تمرین می باشند.

خلاصه ماشینی:

"یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، تمرین با شدت بالا باعث کاهش معنادار در میزان کلسترول و LDL و همچنین افزایش در میزان VO2max شد. نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرین با شدت بالا و متوسط اثرات مفیدی بر برخی شاخص های خطر ساز قلبی عروقی داشته است. افزایش HDL باعث می شود تا از رسوب کلسترول در داخل عروق جلوگیری شود، از طرف دیگر انجام فعالیت های ورزشی به ویژه تمرینات هوازی موجب متابولیسم بیشتر چربی شده، در نتیجه از چربی های بیشتری برای تامین انرژی استفاده میگردد. شاخص های ورودی داوطلبان به تحقیق شامل داشتن سطح سلامت عمومی جسمانی و روانی و توده بدنی بالای 27 بود و ملاک خروج داوطلبان از مطالعه داشتن بیماری های قلبی عروقی، دیابت، اختلالات هورمونی، بیماری های کلیوی و کبدی، جراحی و هر گونه مداخله درمانی موثر بر نتایج آزمایشگاهی Braith low density lipoprotein stangle delecluse durstin slentz fountain ring بود. 000* 5- بحث و نتیجه گیری: این مطالعه با هدف بررسی اثر دو نوع تمرین با شدت بالا و متوسط بر میزا کلسترول، LDL، HDL و VO2max بر مردان چاق انجام شده است. تمرین با شدت بالا باعث کاهش معنادار در میزان کلسترول و LDL 48 ساعت پس از فعالیت ورزشی نسبت به قبل از تمرین داشته است. این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی با شدت بالا باعث تغییر معنادار در میزان کلسترول، LDL، HDL و VO2max می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.