Skip to main content
فهرست مقالات

اثرباکتری حل کننده فسفات و سوپرجاذب برسدیم اندام هوایی گندم در سطوح مختلف شوری

نویسنده:

کلیدواژه ها :

گندم ،توسعه پایدار ،سدیم ،باکتری های حل کننده فسفات ،سوپر جاذبA200 ،تنششوری

Sustainable Development ،phosphate solubilizing bacteria ،superabsorbent A200 ،sodium ،salinity

کلید واژه های ماشینی : حل‌کننده فسفات ، باکتری ، سدیم ، گندم ، سوپر جاذب ، گیاه ، خاک ، شوری ، سدیم اندام هوایی ، سوپرجاذب برسدیم اندام هوایی گندم

شوری خاک و آب از عوامل کاهش دهنده ی رشد و عملکرد بسیاری از محصولات کشاورزی می باشد .گندم از گیاهان زراعی متعلق به پوآسه (گرامینه) است و از هزاران سال پیش تا کنون در تغذیه انسان اهمیت زیادی دارد. اگر بتوان رشد این گیاه را در شرایط شور با عوامل بیولوژیکی و سوپرجاذب تحت کنترل قرار داد، علاوه بر افزایش عملکرد باعث حفظ کیفیت و توسعه پایدار آن نیز خواهد شد. با استفاده از کودهای زیستی منجمله باکتری های حل کننده فسفاتاین امر محقق خواهد شد.گندم از نظر تولید وسطح زیر گشت مهمترین محصول کشاورزی ایران است و افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه قرار گرفته است و از نظر اقتصادی وتامین غذای اصلی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر شوری و میزان سدیم در اندام هوایی گندم انجام گردید. در سال 1391، آزمایشی به منظور بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سوپر جاذب و اعمال سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر سدیم در گیاه زراعی گندم مورد اجرا گذاشته شد. این بررسی به صورت یک آزمایش گلدانی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 12تیمار شامل، 1- تیمار بدون اضافه کردنباکتری های حل کننده فسفات و سوپر جاذب، 2- باکتری های حل کننده فسفات،3-باکتری های حل کننده فسفات و 5/0 گرم در کیلو گرم سوپر جاذب،3 - باکتری های حل کننده فسفات و 25/0 گرم در کیلو گرم سوپر جاذب، ،در سه سطح قابلیت هدایت الکتریکی 1 ،6 ،12 دسی زیمنس بر متر وسهتکرار درگلخانه انجام شد و میزان جذب عنصر مورد نظر اندازهگیریشدند. باکتریهای مورد استفاده در این تحقیق به عنوان باکتری های بیو فسفات وسوپرجاذب مورد استفاده از نوع A200 می باشند. نتایج نشان داد که تنش شوری اثر معنی داری بر عاملهای اندازه گیری شده دارد. با افزایش سطح شوری، غلظت سدیم در گلدان افزایش و همچنین با اضافه کردن باکتری های حل کننده فسفات و سوپر جاذب نسبت به شاهد کاهش یافت.

خلاصه ماشینی:

"Keywords: phosphate solubilizing bacteria, superabsorbent A200, salinity, sodium, sustainable development مقدمه افزایش محصول گندم مانند سایر فراورده های کشاورزی بستگی به عوامل مختلفی دارد که علاوه بر افزایش سطح زیر کشت ، به مقدار عملکرد محصول در واحد سطح نیز مربوط می باشد . بعلاوه در ایران نیز در این زمینه ها کارهایی شروع شده است که می توان به اثر مثبت و معنی دار ازتوباکتر کروکوکوم بر روی رشد گندم توسط خسروی (1376)، همچنین اثر آزوسپیریلوم بر رشد گندم و ذرت توسط روستا (1375) و همچنین اثر باکتری های سیلیکاتی در جذب پتاسیم بوسیله ذرت توسط فلاح (1377) اشاره نمود. پلیمر ram rai Gaur Ridge Mashramand shende Martinez-toledo اثر باکتری حل کننده فسفات و سوپر جاذب برسدیم اندام هوایی گندم در سطوح مختلف شوری محمد جواد فیضی پور 1، مرضیه فیضی پور 2، طاهره وطن دوست 3، امین اله سالاری سبزواران 4 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک – بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارس 2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج 3 معلم ، آموزش و پرورش جیرفت 4 دانشجوی دکتری علوم باغبانی- گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد واحد یاسوج چکیده شوری خاک و آب از عوامل کاهش دهنده ی رشد و عملکرد بسیاری از محصولات کشاورزی می باشد . در سال 1391، آزمایشی به منظور بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سوپر جاذب و اعمال سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر سدیم در گیاه زراعی گندم مورد اجرا گذاشته شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.