Skip to main content
فهرست مقالات

نیازسنجی مشاوره در دانش‌آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 43 تا 60)

پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی پرسشنامه نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی در حوزه‌های مختلف روانشناختی، تحصیلی و شغلی انجام شد. 734 دانش‌آموز دختر و پسر پایه دهم و یازدهم به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز برگزیده و پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی اسکولی را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای شامل هفت عامل ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی درسی، موارد حاد، مشاوره تحصیلی، ادامه تحصیل، مسائل جنسی و آشنایی با خدمات مشاوره است. ضریب پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه 0/95، بود، و نیاز به مشاوره برای اطلاع از شرایط تحصیل در دانشگاه‌ها دارای بیشترین میانگین و نیاز به مشاوره برای مواردی مانند سوءاستفاده بدنی، خودکشی، مشروبات و مواد مخدر دارای کمترین میانگین هستند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 5 شاخص‌های آماری عامل‌های هفتگانه پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای شاخص‌های آماری عامل‌ها ارتباط اجتماعی برنامه‌ریزی درسی موارد حاد آینده شغلی آینده تحصیلی مسائل جنسی آشنایی کلی با مشاوره تعداد پاسخ داده 658 685 681 690 698 710 716 نامشخص 76 49 53 44 36 24 18 میانگین 69/2 10/3 19/2 13/3 08/3 60/2 48/2 میانه 83/2 17/2 15/2 25/3 20/3 50/2 50/2 انحراف معیار 77/0 75/0 76/0 78/0 71/0 07/1 83/0 چولگی 42/0- 91/0- 25/0 85/0- 84/0- 20/0- 04/0- کشیدگی 54/0- 19/0 77/0- 03/0 26/0 28/1- 75/0 کمینه 1 1 1 1 1 1 1 بیشینه 4 4 4 4 4 4 4 نقاط چارکی 25 17/2 67/2 57/1 75/2 6/2 5/1 2 50 83/2 17/3 15/2 25/3 2/3 5/2 5/2 75 25/3 67/3 73/2 75/3 6/3 5/3 3 همان‌گونه که در جدول 5 ملاحظه می‌شود، بیشترین نیاز مشاوره‌ای دانش‌آموزان به ترتیب در زمینه خرده مقیاس‌های آینده شغلی، برنامه‌ریزی درسی و تحصیلی است که میانگین‌های آن‌ها بالاتر از 3 (در مقیاس 4 درجه‌ای) می‌باشند. وقتی این اطلاعات با نمره ماده‌های یاد شده در نمونه پژوهش حاضر مقایسه شوند در می‌یابیم که شباهت زیادی بین نیازهای مشاوره‌ای وجود دارد به گونه‌ای که ادامه تحصیل در دانشگاه برای دانش‌آموزان شیرازی هم مهمترین نیاز است و در مراتب بعدی نیز با اندکی تفاوت اولویت‌های مشابهی برای دو نمونه وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.