Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی با شاخص های عملکرد اجتماعی مثبت دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 1 تا 12)

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی (بدبینی اجتماعی، پیچیدگی اجتماعی، پاداش کوشش، دیانت و کنترل سرنوشت) و مجموعه ای از متغییر هایی که نشان گر عملکرد اجتماعی مثبت هستند (قدردانی، پیوند با طبیعت، مشارکت اجتماعی، دگراندیشی و دغدغه همدلانه)در ایران است. مواد و روش‌ها: نمونه ای در دسترس شامل 303 دانشجوی دانشگاه تهران به کار برده شد . به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی دومتغیره و تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد. به منظور بررسی تفاوت های جنسیتی در الگوهای رابطه یافته شده،از الگوسازی معادلات ساختاری(SEM )استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین اصول بدیهی؛پیچیدگی اجتماعی و پاداش کوشش،قوی ترین همبستگی را(به نحو مثبت)با متغیرهای ملاک،داشته اند در حالی که کنترل سرنوشت به نحو معنادار با متغیرهای ملاک،همبستگی نداشته است.اصول بدیهی،بیشترین همبستگی را با قدردانی و کم ترین را با مشارکت اجتماعی،داشته اند نتایج مربوط به SEM نشان داد؛رابطه های یافت شده بین متغیرهای پیش بین و ملاک در زنان و مردان،یکسان بوده اند.می توان این گونه نتیجه گرفت که؛اصول بدیهی اجتماعی،همبستگی های قابل توجهی با متغیرهای ملاک مورد مطالعه داشته اند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.