Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 13 تا 32)

راهنمایی و مشاوره صحیح، مناسب و در دسترس طی دوران تحصیل برای دانشجویان و به‌خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین منظور و برای کمک و راهنمایی به دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های مختلف(آموزشی، اجتماعی و . . . ) در اکثر دانشگاه‌ها، طرح «استاد مشاور» در حال اجرا است. از آن‌جا که مخاطب طرح استاد مشاور، دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشند و تمامی تلاش مسئولان در جهت ارتقای سطح علمی و راهنمایی آنان است، رضایت و عدم رضایت آنان، جهت باز بینی و ارزیابی این طرح، از اهمیت بسیار برخوردار است. پژوهش حاضر، طرح استاد مشاور را از دید دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد، مورد بررسی قرار داده است. اهداف بررسی شامل: الف- دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر درخصوص؛ نقش استاد مشاور در ابعاد مختلف تحصیلی و علمی، ب- نقش استاد مشاور در ابعاد مختلف غیر تحصیلی، و ج- درخصوص کلیت طرح استاد مشاور، بوده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد در نیمسال دوم سال تحصیلی88-87 بوده است، روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای نسبی و با توجه به حجم جامعه(599نفر) تعداد نمونه با بهره گیری از جدول مورگان 234 نفر برآورد شده و در مرحله بعد، افراد نمونه در هر یک از دانشکده های دانشگاه شاهد، با رعایت نسبت ها، انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته با 25 سوال بسته پاسخ و 2 سوال باز پاسخ بوده است. داده های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز با استفاده از آزمون تی مستقل، تحلیل و تفسیر شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که این طرح در هیچ یک از ابعاد مورد نظر، نتوانسته رضایت دانشجویان را جلب نماید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.