Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 207 تا 222)

پژوهش حاضر به تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف آموزش و پرورش ایران با تاکید بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه می پردازد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است.جهت گردآوری داده های لازم برای سوال های تحقیق، کلیه منابع و مراجع مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده ها تحلیل و یافته ها به شیوه کیفی، تحلیل شده است . جهانی شدن فرهنگ برای آموزش متوسطه ایران، پیامدهایی به دنبال دارد که در انطباق با اهداف سیزده گانه علمی و آموزشی دوره مذکور قابل توجه است. یافته‌ها مبین پیامدهایی چون؛ کاهش ارزش زمان گذشته و افزایش ارزش زمان حال، پدیده بی‌سوادی مدرن، پدیده آموزش های ناهمسان، عدم همراهی ذهنیات با عینیات، رشد آموزش زبان خارجی، تدریس فعال، تغییر در روش آموزش از رقابتی به مشارکتی،‌ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری فعال، تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و پرورش و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادلات بین المللی و بین فرهنگی است. مجموعه پیامدهای مذکور به صور گوناگون با ماهیت اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران از جمله؛ مهارت در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی، مهارت‌های لازم برای زندگی و کار در جامعه، توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق آشنایی با زبان خارجی، به کار گرفتن فن آوری های مناسب علمی، توانایی انتخاب شغل با توجه به نیازهای خود و جامعه، توانایی در هدایت جریان یادگیری خود و آشنایی عملی با روش‌های تحقیق، تفکر و مباحثه، متناسب و همسو است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.