Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تاکید بر دلالت‌های تربیتی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 333 تا 360)

در پژوهش حاضر، اخلاق جنسی در سه محور؛ عمده ترین وجوه اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان مسلمان (ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی)، عمده ترین وجوه اخلاق جنسی از منظر مربیان مسلمان و تعاریف مرتبط با غریزه جنسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخ‌گویی به سوال‌های پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان مسلمان (ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی) و مربیان مسلمان (امام محمد غزالی و شهید مطهری) با تاکید بر دلالت های تربیتی آن، با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و به شیوه کیفی، تجزیه و تحلیل شده‌ است. عمده ترین وجوه اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان مسلمان (ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی) در سه بخش؛ الف) حکمت های غریزه جنسی، ب) روش ها و پیشنهادات در خصوص غریزه جنسی و ج) مولفه هایی از غریزه جنسی تحلیل شدند هم‌چنین وجوه اخلاق جنسی از منظر مربیان مسلمان (امام محمد غزالی و شهید مطهری) نیز در سه بخش؛ الف) حکمت های غریزه جنسی، ب) روش ها و پیشنهادات در خصوص غریزه جنسی و ج) مولفه هایی از غریزه جنسی تحلیل شده‌اند و دلالت های تربیتی ماخوذ از تبیین اخلاق جنسی در سوال‌های اول و دوم پژوهش نیز جهت کاربرد در تعلیم و تربیت شامل؛ روش هایی چون: پیشگیری از انحرافات جنسی، کنترل غریزه جنسی، اهداف تربیت جنسی، محتوای تربیت جنسی، تربیت عاطفی، تربیت اجتماعی و غیره می‌باشند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.