Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر میزان عزت نفس دختران نوجوان دبیرستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 43 تا 50)

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش عزت نفس دختران دبیرستانی شهر تهران بود.جامعه آماری مورد مطالعه،دانش آموزان دختر دبیرستانهای منطقه 6 شهر تهران بود؛ که با استفاده از روش تصادفی تعداد 24 دانش آموز انتخاب ودر دو گروه آزمایش(12 نفر) و کنترل(12نفر) قرار گرفت. گروه آزمایش به مدت4 ماه، تحت 14 جلسه مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود قرار گرفت. و در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه عزت نفس پوپ بود.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و t وابسته نشان داد که مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود موجب افزایش عزت نفس(در سطح 0/001) در آزمودنی ها می شود.بنابراین مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود روش درمان مناسبی جهت افزایش خودباوری و عزت نفس در نوجوانان می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.