Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع عرضه مسکن در ایران؛ (مطالعه موردی استان اصفهان 1390 - 1370)

نویسنده:

(17 صفحه - از 55 تا 71)

کلیدواژه ها :

هزینه فرصت ،عرضه مسکن ،سرمایه گذاری در بخش مسکن ،ناهمگن بودن

کلید واژه های ماشینی : مسکن ، عرضه مسکن ، برآورد تابع عرضه مسکن ، استان اصفهان ، واحدهای مسکونی ، قیمت ، سرمایه ، قیمت مصالح ساختمانی ، بازار مسکن ، قیمت مسکن

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و ... بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضهی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری موثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تاثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

خلاصه ماشینی:

"ثابت بودن عرضه واحدهای مسکونی در کوتاه‌مدت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار مسکن که در بروز سیکل‌ها و حباب‌های قیمتی در بخش مسکن نقش قابل توجهی دارد وجود فاصله‌ی زمانی از زمان تصمیم‌گیری برای ساخت تا عرضه‌ی واحدهای مسکونی جدید می‌باشد، علت این امر فرآیند طولانی ساخت و تکمیل واحد مسکونی است. متغیر دیگر مدل قیمت سایر عوامل نظیر دستمزد نیروی کار و قیمت مصالح ساختمانی است که افزایش آنان افزایش هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت، بنابراین افزایش آنان اثر منفی بر عرضه مسکن خواهد داشت. تأثیر منفی هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بر تأمین منابع سرمایه‌گذاری تا حدودی اثر افزایش قیمت بنا را ازنظر ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری تعدیل می‌کند؛ بنابراین نتایج حاصل در صورت معنادار بودن این ضرایب حاکی از این خواهد بود که با افزایش قیمت مسکن ابتدا عرضه‌ی مسکن از طریق کاهش تعداد خانه‌های خالی پاسخ داده می‌شود. در این پژوهش نیز با توجه به نظریات جدید مطرح‌شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه‌ی لوکاس و با به‌کارگیری هزینه‌های تعدیل، نه‌تنها در تابع تولید سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده است بلکه با آوردن سرمایه‌گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری مؤثر است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می‌باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تأثیر عرضه زمین می‌باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.