Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد حالات دمای روزانه در پیش بینی حالات بارش روز بعد ایران

نویسنده:

(14 صفحه - از 13 تا 26)

کلیدواژه ها :

پیش بینی ،احتمال شرطی ،توزیع فراوانی ،حالات دما و بارش ،احتمال توام

کلید واژه های ماشینی : بارش ، حالات بارش روز بعد ایران ، یاخته ، احتمال ، پیش‌بینی حالات بارش روز ، صدک ، حالت دمایی ، توزیع ، رخداد ، دمای روز

این پژوهش می کوشد حالت دمایی یک روز،در پیش بینی حالت بارشی روز بعد را براساس روش احتمال شرطی بررسی کند.برای دستیابی به این هدف داده های شبکه ای با تفکیک زمانی روزانه،از1340/01/01 تا 1383/10/11 و با تفکیک مکانی(یاخته های)15*15کیلومتر،به کار گرفته شد.براساس توزیع احتمال مربوط به دمای هر یاخته و هر روز،صدک های 25 و 75 توزیع فراوانی دمای روزانه هر یاخته برای هر روز برآورد گردید.در هر یاخته،روزهایی که دمای روزانه آن کم تر از صدک 25 دمای همان روز بود، به عنوان روزی سرد، روزها یی که دما ی آن یاخته برابر یا بیش تر از صدک 75 آن یاخته و همان روز بود، به عنوان روزی گرم و دما ی روزانه هر یاخته که بین صدک 25 و صدک 75 همان روز قرار گیرد، به عنوان روزی با دمای معتدل در نظر گرفته شد. روزها ی فاقد بارش روزها یی که بارش کم تر از میانگین توزیع مربوط به هر یاخته و روز داشته اند، روزهای کم باران و روزهایی که برابر یا بیش تر از میانگین توزیع هر یاخته و روز، بارش را تجربه کرده اند، به عنوان روز پرباران در نظر گرفته شد. در گام بعد فراوانی توام رویدادهای دمایی هر روز و رویدادهای بارشی روز بعد برای هر یاخته در یک آرایه ارائه شد. سپس آرا یه احتمال توام هریک از رویدادهای دمایی - بارشی نسبت به هریک از حالات بارشی محاسبه شد. در نهایت احتمال شرطی هر یک از رخدادهای دمایی با حالت بارش روز بعد برای هر یاخته محاسبه شد. در نهایت نقشه ها و تحلیل های مربوط به هر حالت ارائه گردید. براساس یافته های این تحقیق معلوم شد که احتمال توام رخداد حالات دما و حالات بارش در سرزمین ایران علیرغم کم بود همبستگی و فقدان قابلیت اعتماد قابل توجه، حاوی الگوی زمانی – مکانی است. با ا ین وصف پیشبینی بارش هر روز براساس دمای روز قبل محتمل تر از روزهای پیشین است. در برخی مکانها نظیر سواحل جنوبی ایران به ویژه سواحل دریای عمان و نیز سواحل خلیج فارس در بوشهر روزهای پربارش بعد از روز سرد محتمل تر است. در حالی که در شمال غرب کشور، شمال تنگه هرمز، سواحل خوزستان و نیز ناحیه سیستان روزهای بدون بارش بعد از روز سرد محتمل تر می باشد. روزهای بدون بارش بعد از یک روز معتدل در جنوب و غرب خوزستان و نیز در نواری نسبتا عریض از غرب تنگه هرمز تا جنوب بلوچستان بیش از 80 درصد مواقع، محتمل است.

خلاصه ماشینی:

"براساس نگاره‌ی 4 الف در بخش‌های غربی از ناحیه‌ی شمال‌غرب ایران، زاگرس مرتفع و بخش‌هایی از زاگرس کم‌ارتفاع، خوزستان، بخش‌های پراکنده از ایران مرکزی، جنوب‌شرقی ایران و نیز جنوب رشته کوه‌های البرز، مجموعا 28 درصد از مساحت کشور، احتمال رخداد روز پربارش پس از روز سرد با کم‌ترین احتمال توأم است. روزهای کم‌بارش چنان که قبلا نیز گفته شد، روزهای کم‌بارش برای هر یاخته به روزهایی گفته می‌شود که میزان بارش آن‌ها برای آن کشور تحت تأثیر 20 تا 40 درصد احتمال روز بی‌بارش پس از یک روز سرد است. با توجه به این نگاره و بر اساس جدول 1 می‌‌توان دید که بیش‌ترین پهنه (46 درصد) از کشور تحت تأثیر 40 تا 60 درصد و حدود 29 درصد از - Khilyuk - در گام دوم فراوانی توأم رویدادهای دمایی هر روز و رویدادهای بارشی روزهای بعد برای هر یاخته، در یک آرایه‌ی 3 3 به شکل رابطه‌ی (1) ارائه شد. - در گام سوم آرایه‌ی احتمال توأم هریک از رویدادهای بارشی – دمایی نسبت به هر یک از حالات بارشی (براساس آرایه‌ی ارائه شده در رابطه‌ی 1) و نیز برپایه‌ی رابطه‌ی زیر محاسبه شد (سونگ 1 2004): 2) در این جا و به ترتیب حالت متغیر دما () و بارش () هستند (برای مثال گرم و پربارش). - Lund and Grantham - Kirtman and Schopf - Koster - Dirmeyer - Simon - Ramirez-Beltran - Portrico - Ferro - Extreme طرح مسئله بررسی سرشت عناصر و پدیده‌های آب و هوایی و آینده‌نگری آن‌ها در کانون علاقه‌ی بسیاری از آب و هواشناسان است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.