Skip to main content
فهرست مقالات

واکاوی مکانی روزهای بارندگی در ایران

نویسنده:

(10 صفحه - از 27 تا 36)

کلیدواژه ها :

بارش ،روز بارانی ،واکاوی مکانی ،واکاوی زمانی

کلید واژه های ماشینی : بارندگی ، واکاوی مکانی روزهای بارندگی ، بارش ، مکانی روزهای بارندگی در ایران ، نقشه‌ی پراکنش میانگین فراوانی کد ، ایران ، خزر ، پراکنش مکانی روزهای بارندگی ایران ، آب ، نقشه‌ی پراکنش میانگین فراوانی بارش

بارش یکی از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن می‌تواند تبعات منفی محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی برای جوامع بشری داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، شناسایی ویژگی‌های زمانی و مکانی روز-های بارندگی در ایران در بازه‌ی زمانی 20 ساله (1387-1367) است. هم‌چنین از روش گردشی به محیطی در آن استفاده شده‌است. بدین منظور از 40 ایستگاه همدید با بیشترین ثبت فراوانی استفاده شده‌است. در این پژوهش داده‌‌های هوای حاضر (ww) در هشت ماتریس به تعداد ساعات دیده‌بانی تنظیم گردید. ستون‌های این ماتریس معرف ایستگاه‌ها یعنی 40 ستون و سطرهای ‌آن معرف روز‌های دیده‌بانی یعنی 7670 سطر می‌باشد. تنظیم این داده‌ها در نرم‌افزار متلب و محاسبه‌ی فراوانی کدها با استفاده از روش‌های آماری صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سامانه‌های باران‌زا معمولا از خارج از ایران وارد کشور می‌شوند که شامل پرفشار سیبری، کم‌فشار سودان، کم‌فشار گنگ در سطح زمین، و فرود بلند مدیترانه و دریای سرخ و پرفشار حاره‌ای ایران در سطوح میانی جو و مهمترین سامانه‌های تاثیرگذار بر بارش کشور می‌باشند. هم‌چنین به‌علت مسیر طولانی طی شده توسط این سامانه‌ها، عمده‌ی بارندگی در ایران سبک است. تغییرات بارش متاثراز دو دسته عوامل محلی شامل؛ عرض و طول جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریای آزاد، دوری و نزدیک به منابع رطوبتی، جهت کوهستان‌ها مانند البرز و زاگرس، دامنه‌های بادگیر و آفتابگیر و عوامل بیرونی شامل؛ سامانه‌های منطقه‌ای و سیاره‌ای گردش عمومی جو است. آذر و اسفند ماه بیشترین فراوانی ماهیانه‌ی بارندگی را دارد و زمستان فصل بارش کشور می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی روش‌های توزیع مکانی بارندگی روزانه و ماهانه در حوضه دریای خزر، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 69 ، 72-63 نگاره‌ی 7) نقشه‌ی پراکنش میانگین فراوانی کد (65) باران ممتد سنگین در طول دوره‌ی آماری(1387- 1367) کرانه‌های جنوب‌غربی خزر بیش‌ترین فراوانی روزهای بارانی ممتد سنگین کشور را دارد (نگاره‌ی 7). نگاره‌ی 3) نقشه‌ی پراکنش میانگین فراوانی کد (61) باران ممتد سبک در طول دوره‌ی آماری(1387- 1367) پس از شمال کشور، دومین منطقه‌ی روزهای بارانی ممتد سبک در غرب با مرکزیت شهر کرمانشاه، و دیگری در شمال شرقی دیده می‌شود (نگاره‌ی 3). نگاره‌ی 4) نقشه‌ی پراکنش میانگین فراوانی کد (62) باران متناوب متوسط در طول دوره‌ی آماری(1387- 1367) اگر به جنوب شرقی ایران نظر کنیم، با توجه به بارش کم در این منطقه، ایرانشهر با 8/1 روز بارانی متناوب متوسط قابل توجه ‌است (نگاره‌ی 4). نگاره‌ی 1)پراکندگی ایستگاه‌های مورد بررسی برای واکاوی مکانی بارش در طول دوره‌ی آماری(1387-1367) بحث کدهای هوای حاضر شش گونه بارندگی متفاوت را نمایندگی می‌کنند. ایشان با بررسی بارش، میانگین دما، فشار بخار آب و نم‌نسبی 305 ایستگاه دریافتند که افزایش 10 روزه‌ی روزهای بارندگی در چین و به‌خصوص در ناحیه‌ی شرقی آن قابل توجه می‌باشد، اما این روند در مقدار بارش سالیانه تأثیر چندانی نگذاشته‌است. نتیجه‌ی حاصل از این واکاوی نشان داد که بارندگی روزانه برای هر ماه همبستگی - Nandintsetseg - senapathi - Elagib - Liu - Hossini and Zidek دو فصلنامه آب و هواشناسی کاربردی، سال 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، شماره پیاپی 1 فاطمه شکی، کارشناس ارشد آب و هوا‌شناسی F."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.