Skip to main content
فهرست مقالات

ﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎب آوری ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ

نویسنده:

(17 صفحه - از 103 تا 119)

یکی از زمینه‌های برجسته در گستره سلامت، استوار ساختن و توانمندسازی خانواده‌ها در برابر دشواری‌ها است. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی تاب‌آوری خانواده بر اساس بخشایش و معنویت بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری دربرگیرنده همه آموزگاران متاهل در شهرستان سلسله در سال تحصیلی 1395-1394 بود. نمونه دربرگیرنده 212 نفر (72 زن و 140 مرد) بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای گزینش شدند. ابزار اندازه‌گیری دربرگیرنده سیاهه تاب‌آوری خانواده، سنجه بخشایش خانواده و پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی بودند. یافته‌های برآمده از پژوهش نشان داد میان متغیرهای بخشایش و معنویت با متغیر تاب‌آوری خانواده همبستگی معنی‌دار وجود دارد. افزون بر این میان بخشایش و تاب‌آوری خانواده همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. یافته‌ها نشان داد که بخشایش و معنویت می‌توانند در بالا بردن تاب‌آوری خانواده نقش داشته باشند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.