Skip to main content
فهرست مقالات

خانواده و پیشگیری ها

نویسنده:

(8 صفحه - از 24 تا 31)

خلاصه ماشینی:

"بهبخشی از زمینه‌ها،از قبیل اشاره‌ای داشته‌ایم(مثل موضوع آزادی)و اینک مباحث دیگریرا در این مقوله عرضه می‌داریم: 1-مقررات سخت:برخی از پدران و مادران(به تصویر صفحه مراجعه شود) به دلیل تربیت و عادتی که یافته‌اند،و یا به خاطرعادات شغلی،و احیانا فشار زندگی،عقده‌داری‌ها از گذشته و حال،دوستداریتأدب کودک به آداب و... در چنین شرایطیهمۀ فکر و ذهن کودک متوجه آن است کهبه نحوی خودش را با آن قواعد و مقرراتمنطبق سازد و کاری کند که پدر و مادر از اوراضی باشند. نخست در مورد درس خواندن و نمرهگرفتن کودک،اصل را بر این قرار دهید کهفرزندتان بطور مرتب به مدرسه برود و روزانه (به تصویر صفحه مراجعه شود)4-5 ساعت کار مدرسه را انجام دهد،که البتهباز خواست معلمان از تکلیف شاگردان،در اینعرصه کارساز است. آیا می‌دانید عبارات و اشعاری که دربارۀ میو معشوقند،با دل نوجوان ما چه می‌کنند؟آیا ازخطر فلان رمان که دربارۀ روابط نامشروع وخلوتها و راه آموزی‌هاست،آگاهی دارید،آیامی‌دانید عبارت:"خواهی نشوی رسوا،همرنگ جماعت شو"تا چه حد مخالف خطاسلام و قرآن است؟29و آیا می‌د انید عبارت:"عیسی به دین خود،موسی به دین خود"،نوعی دعوت به ترک وظیفۀ امر به معروف ونهی از منکر است؟30 و بر این اساس ما را نیاز به پیشگیری از بروزو ظهور عواقب آن آثار است. یا فردی از زیرکی خود بحث می‌کند و(به تصویر صفحه مراجعه شود)مدعی است که در فلان روز توانسته است سرفلان بقال و یا عطار را کلاه بگذارد و او را فریبدهد،و دیگری برای آنکه از او عقب نماند،می‌گوید که تا حال ده‌ها بار از این کارها کردهاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.