Skip to main content
فهرست مقالات

حج چیست؟ حاجی کیست؟ (از نگاهی دیگر)

نویسنده:

(8 صفحه - از 5 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : انسان، اجتماعی، روانی، خدا، رشد، نماز، دین، بایدها، تعالی، حال احرام

خلاصه ماشینی:

"و خداوند منان،صورتگر شاکله آدمی وعلیم بر همه قوانین حاکم بر نفسانیات وویژگی‌ها و نیازهای فطری انسان می‌خواهد کهانسان متمکن در فرایند"حاجی شدن"در یکابتلا و امتحان عظیم،خانه دل را زیر و زبر کند وبر همه کشش‌های درون و محرکهای بیرون وآسیب‌های رشد و تعالی شخصیت چیره وحاکم شود. و"حاجی"کسی است که با تمرین وافی دروادی زدودن آفات رشد و استیلا بر کشش‌هاینفسانی و محرکهای اجتماعی و تجربه برادریو برابری،صفا و پاکی،مروت و ایثار،زندگیهدفمند خدا محور،ستیز با شیاطین سرکشنفس و دشمن معنویت،انزجار و تبری جستن ازمشرکان و ظالمان و طاغیان عصر،آماده قربانیکردن عزیز ترین هستی خویش می‌گردد. اینک که می‌خواهی"حاجی"شوی و بهمقام والای ابراهیمی نایل گردی،در صفمنادیان راستین لا اله الا الله قرار گیری و ازسویدای دل لبیک حق گویی،تو نیز باید بهنشانه توفیق در پالایش وجود و غلبه بر همهکششش‌های نفسانی و محرکهای روانی واجتماعی،صیقل دادن جسم و جان و اخلاصو یکتا پرستی،"اسماعیلت"را قربانی کنی؛کهابراهیم چنین کرد. جز حق نمی‌گویی،جز حق نمی‌جویی وجز به صراط حق گام نمی‌گذاری و همه مردم ازکوچک و بزرگ و زن و مرد انتظار دارند و(به تصویر صفحه مراجعه شود) دوست می‌دارندکه همه ارزشهای والای قرآنیو الگوهای متعالی شخصیت اسلامی را درمنش و رفتارهای فردی و اجتماعی تو مشاهدهو تجربه نمایند. (3)-تحقیقات انجام شده حکایتگر این مسألهاست که علاوه بر ضرر قابل توجه مصرفگوشت خوک برای سلامت عمومی انسان،هورمونهای موجود در گوشت خوک شرایطعاطفی و روانی انسان را به‌طور قابلملاحظه‌ای مختل می‌کند و میزان پرخاشگری وعصیانگری و رفتارهای نابهنجار خوک خورانرا به‌طور چشمگیری مضاعف می نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.