Skip to main content
فهرست مقالات

روش تعلیم فلسفه نماز به نوجوانان

نویسنده:

(6 صفحه - از 44 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : نماز، روش تعلیم فلسفه نماز، تعلیم فلسفه نماز به نوجوانان، نوجوان، فلسفه نماز، آموزش، آموزش فلسفه نماز، تعلیم فلسفه نماز به نوجاناناسماعیل، اقامه نماز، سن

خلاصه ماشینی:

"در صورتی که فلسفه نماز را به عنوان یکبرنامه درسی در نظر بگیریم،رعایت الگویآماده سازی رؤوس برنامه‌ریزی درسی2به صورت زیر ضرورت می‌یابد:1-مشخص کردن اهداف2-انتخاب محتوا3-تصمیم‌گیری درباره راهبردهای یاددهیمفاهیم 1-مشخص کردن اهداف اهداف این برنامه عبارتند از:1-کمک به فراهم آوردن موجباتخودسازی و قرب الهی در نوجوانان. (به تصویر صفحه مراجعه شود)با اینکه شیوه‌های فوق به تناسب موضوعانتخاب می‌شوند،اما لازم است موارد زیر بهوسیله مربیان آگاه و دلسوز مورد عنایت و توجهقرار گیرد: 1-تنظیم طرح درس برای هر جلسه تدریس 1-1-مشخص نمودن اهداف در طرح درس2-1-مشخص نمودن شیوه‌های ارائه مطلب(بههمراه فهرستی از مثالهای کاربردی)3-1-ارزشیابی تشخیصی و تکوینی 2-طبقه بندی ارائه مطلب به صورت پیشنهادیزیر: 1-2-توضیح در مورد معنای موضوع موردبحث2-2-آیات3-2-روایات4-2-نقل داستان5-2-بحث گروهی متعلمان6-2-برگزاری مسابقه حضوری7-2-ارائه واحد کار عملی به متعلمان(باگرایش تحقیق و بررسی)بنابراین برای هرکدام از سر فصلها:1-توضیحاتی در مورد معنای موضوع در نظرگرفته می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.